Wat is het?

De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap.

BsGW

Voor alle belastingzaken, dus ook de WOZ-waarde, is de gemeente Leudal aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Kijk op www.bsgw.nl(externe link) voor alle informatie over gemeentelijke belastingen.

WOZ-waarde inzien

Voor het raadplegen van de WOZ-waarde van woningen is per 1 oktober 2016 een landelijke database beschikbaar via www.woz-waardeloket.nl(externe link).

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Wanneer ontvang ik het aanslagbiljet?

U ontvangt de aanslag voor het belastingjaar eind februari. Op het aanslagbiljet vindt u ook de WOZ-beschikking met de waarde van dat jaar.Als u bent aangemeld bij MijnOverheid, ontvangt u het aanslagbiljet digitaal in uw berichtenbox.