Wat is het?

De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

Hoe werkt het?

Re-integratie

Om een inkomen te krijgen moet u werken. Kunt u geen baan vinden? Zijn er geen andere mogelijkheden om een inkomen te krijgen? De gemeente helpt u met het zoeken naar werk. Lukt dit niet? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dit staat in de Participatiewet.

Als u een uitkering krijgt dan is het de bedoeling dat u weer gaat werken. Dat heet re-integratie. Een uitkering is namelijk bedoeld als tijdelijke ondersteuning. De werkgeversservicepunten in Roermond en Weert en het Mensontwikkelbedrijf van de gemeente Leudal bieden hulp en ondersteuning bij de re-integratie, zodat u zo snel mogelijk een eigen inkomen kunt gaan verdienen.

U moet meewerken aan uw re-integratie en u moet zich houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen. Dit zijn uw re-integratieplichten. De gemeente mag u bijvoorbeeld vragen om bestaande vaardigheden op peil te houden of om nieuwe vaardigheden te leren. Of om te gaan werken met behoud van uitkering. Voldoet u niet aan deze plicht? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Lees meer over de rechten en plichten die in de Participatiewet staan op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

Bent u iemand die werk zoekt en geen recht heeft op een uitkering dan kunt u contact opnemen met de klantregisseur Participatie die u kan adviseren bij het vinden van een baan. 

Wat moet ik doen?

Ga naar een Werkplein bij u in de buurt. Hier werken de gemeente en het UWV samen om u aan werk te helpen.