Watervergunning

Wat is het?

Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.

Oppervlaktewater is water in:

 • sloten
 • plassen
 • vijvers
 • kanalen
 • meren
 • beken
 • rivieren

Hoe werkt het?

U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

 • de aanleg van een steiger
 • het verwijderen van grondwater
 • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater
 • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot
 • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water
 • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied
 • het organiseren van een evenement op het water

Wat moet ik doen?

 • Check op Omgevingsloket of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.
 • In uw aanvraag voor een watervergunning geeft u aan:
  • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren
  • wat deze activiteiten inhouden
  • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben voor de omgeving
  • de periode waarin u de vergunning nodig hebt
 • U kunt de aanvraag of melding ook doen bij de gemeente waar u de activiteiten wilt uitvoeren.

Wat heb ik nodig?

 • Als u als particulier een watervergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een watervergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.