Vuurwerk

Veel mensen en dieren hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. Er wordt een oproep gedaan om rekening met elkaar te houden.

Daarnaast is ook voorzichtigheid is geboden. Want elk jaar vallen er veel gewonden door vuurwerk. Regels voor het bezit, afsteken, vervoer en kwaliteit van vuurwerk moeten vuurwerkletsel voorkomen.

Verbod op bepaalde vuurwerkartikelen

Er zijn bepaalde soorten vuurwerk verboden. U mag deze producten niet meer afsteken.

 • Alle vuurwerk uit de categorie F3 (de categorievermelding staat op de verpakking)
 • Knalvuurwerk (zoals rotjes)
 • Knalstrengen (zoals Chinese matten)
 • Losse vuurpijlen
 • Losse enkelschotsbuizen (zoals single shots)

Vuurwerkverkopers mogen deze producten niet meer op voorraad hebben. 

Wel toegestaan vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling mag vuurwerk als sterretjes en knalerwten (categorie F1) en cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes (categorie 2) wel worden afgestoken.

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over het onderwerp vuurwerk.  

Wat mag wel worden afgestoken tijdens oud en nieuw?

Tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur mag het vuurwerk dat is toegestaan (categorie F1 en F2 de categorievermelding staat op het de verpakking) worden afgestoken. Dit is fop- en schertsvuurwerk, zoals grondbloemen, cakes, compoundboxen, fonteintjes, sterretjes en knalerwten.

Kopen van vuurwerk

Elk jaar zijn er 3 dagen om vuurwerk te kopen. De verkoopdagen in 2023 zijn donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december 2023. Omdat 31 december op een zondag valt, geldt dit niet als een verkoopdag.

Voor het kopen van vuurwerk in Nederland leeftijdsrestricties ingesteld.
Zo is het kopen van F1-vuurwerk toegestaan vanaf een leeftijd van 12 jaar en F2-vuurwerk vanaf 16 jaar.

Wanneer mag vuurwerk worden afgestoken?

Categorie F1 knal- en siervuurwerk (zogenaamd fop- en schertsvuurwerk, waaronder grondhuilers, knalerwten, fonteinen en knetterlinten) mag gedurende het hele jaar worden gekocht en afgestoken door personen van 12 jaar en ouder.

 Categorie F2 siervuurwerk (fonteinen, cakes en compounds) mag vanaf 29 december worden verkocht en alleen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur door particulieren worden afgestoken.  

 Op de verpakking is vermeld of het categorie F1 of F2 vuurwerk betreft.

Tips voor het afsteken van vuurwerk

 • Draag altijd een vuurwerkbril. Ook als je alleen naar het vuurwerk kijkt
 • Gebruik een aansteeklont
 • Houd voldoende afstand
 • Draag kleding waar geen vuurwerk in terecht kan komen (dus geen jas met capuchon, geen wijde laarsjes
 • Draag geen brandbare kleding
 • Ga nooit op vuurwerk staan

Houd rekening met elkaar

Niet iedereen vindt vuurwerk leuk of kan daar tegen. Vuurwerk afsteken moet veilig gebeuren. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt voor een veilige en feestelijke jaarwisseling. Dus gooi geen vuurwerk naar anderen of dieren en houd u aan de afsteektijden.

Wie controleert de vuurwerkregels?

Politie en BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) zien toe op de vuurwerkregels.

Boetes bij vuurwerk

Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen van minimaal € 100,-. U krijgt dan ook een aantekening in uw strafblad. Daardoor kunt u mogelijk geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer krijgen. Een VOG heeft u soms nodig voor een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger.
De boete voor het afsteken van vuurwerk is € 250,-. Overtreedt u de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid vuurwerk en of er sprake is van (overmatig) alcoholgebruik bepaalt de straf of boete. 

Boetes en straffen voor illegaal vuurwerk uit het buitenland

Vervoert u verboden vuurwerk uit het buitenland naar Nederland, dan krijgt u een boete of zelfs gevangenisstraf. De politie controleert extra in de grensgebieden.

Halt-straf voor kinderen tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen ze zo een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan van stichting Halt een straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.

Carbid schieten

Carbidschieten is in de gemeente Leudal verboden.

Het verbod geldt niet buiten de bebouwde kom op 31 december van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Opruimen van restanten van vuurwerk

Zorg dat u restanten van het vuurwerk zelf opruimt.

Meldingen overlast

Heeft u overlast van vuurwerk of vermoedt u dat iemand illegaal vuurwerk in zijn bezit heeft?

Meer informatie over (illegaal) vuurwerk vindt u op de website vraag het de politie.