Vroegsignalering van schulden is vanaf 1 januari 2021 wettelijk geregeld in de ‘Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening’. Het is voor de gemeente een verplichte taak om met de verstrekte gegevens inwoners te benaderen die betalingsachterstanden (maandelijkse problemen met betalen) en eventuele schulden hebben. We maken bij de uitvoering van de wet onderscheid tussen enkelvoudige signalen en meervoudige signalen: enkelvoudige signalen betreft een betaling die te laat is bij één organisatie, meervoudig betreft bij meer dan een. De signalen vallen binnen de kaders van de privacywetgeving (AVG).

De signalen zijn afkomstig van, met name, genoemde organisaties die een wettelijke plicht hebben om betalingsachterstanden te signaleren bij de gemeenten.

Deze organisaties zijn:

 • Zorgverzekeraars;
 • Woningbouwcorporaties;
 • Energieleveranciers;
 • Watermaatschappijen.

In 2022 is een samenwerking met BsGW (gemeentelijke belastingen) als pilot gestart. Voor een duur van 4 jaar zal BsGW betalingsachterstanden signaleren bij de gemeente.

Hoe werkt vroegsignalering?

Als een inwoner van de gemeente Leudal bij een instantie een betalingsachterstand heeft ontvangt de gemeente daarvan maandelijks een opgave. In de opgave staan vermeld:

 • De persoons- en contactgegevens (voor zover bekend): naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoon, email;
 • De leverancier die de achterstand heeft gemeld inclusief de hoogte van de achterstand.

Gemeenten moeten ook terug rapporteren of de betreffende inwoner, na het 1e contact, hulp/ondersteuning heeft geaccepteerd ja/nee. Namens de gemeente Leudal zal Verder maandelijks de ontvangen lijst verdelen in enkelvoudige en meervoudige signalen.

Afhandeling enkelvoudige signalen

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. 

Inwoners met enkelvoudige signalen, eerste melding, ontvangen een kaart in de brievenbus waarop de gemeente Leudal aangeeft dat er een signaal is ontvangen over een betalingsachterstand.

De inwoner kan er natuurlijk voor kiezen dit zelf direct op te lossen; helemaal goed! Echter, voor inwoners die daarbij wel enige ondersteuning en advies kunnen gebruiken wordt verwezen naar 't Vraagpunt.

'T Vraagpunt

'T Vraagpunt is een samenwerking tussen gemeente Leudal en welzijnsorganisatie Synthese.  Samen met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van het Bibliocenter Midden Limburg kunnen alle inwoners van Leudal geholpen worden met vragen over geld, administratie of formulieren in de brede zin van het woord.

Maar ook met beginnende financieel-administratieve problemen, correspondentie hierover, invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen, werken met DIGID, etc. kunnen inwoners bij 't Vraagpunt terecht.

Locaties en openingstijden
 • Woensdag | 14.00 uur - 16.00 uur
  • Bibliocenter Heythuysen, In de Neerakker 2a- Heythuysen
 • Donderdag | 10.00 uur - 12.00 uur
  • Mens Ontwikkel Bedrijf, Graaf van Loonlaan 2a - Heythuysen
 • Elke 2e zaterdag van de maand | 14.00 uur - 16.00 uur
  • Meeting Point de Nassaurie, Nassauplein 10-12 - Grathem

 'T Vraagpunt is op werkdagen bereikbaar via vraagpunt@synthese.nl of per telefoon via 0475-74 51 38.

Tijdens de spreekuren kunt u bij 't Vraagpunt vrij binnenlopen en uw vraag bespreken met één van de beschikbare vrijwilligers. Als het gaat om vragen over specifieke papieren/of correspondentie, neem dit dan wel mee naar het spreekuur. 

De vrijwilligers bespreken uw vraag en samen gaat u op zoek naar de beste oplossing. Het kan zijn dat er een nader onderzoek nodig is; in dat geval maakt de vrijwilliger met u een vervolgafspraak of, bij complexere omstandigheden, verwijzen ze door naar andere hulp- en dienstverleners. Vaak kan dan ter plekke een 1e afspraak worden gepland. Ook mag u direct contact opnemen met Verder via telefoonnummer 0345-479779.
 

Afhandeling meervoudige signalen

Bij signalen over meervoudige en/of grote betalingsachterstanden en schulden wordt het signaal doorgegeven aan medewerkers van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML). Zij nemen persoonlijk contact met u op en maken een afspraak om de actuele situatie, evenals de oorzaken daarvan, met u door te nemen. Na dat gesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld voor de verdere hulp- en dienstverlening. Het kan zijn dat onderdelen van het plan, voor de uitvoering, worden overgedragen aan vrijwilligers van Synthese-Thuisadministratie of aan medewerkers van Plangroep, om meer complexe afbetalingsregelingen en/of schuldsanering uit te voeren.

Succes

In andere gemeenten is Vroegsignalering van schulden een succes: 8 op de 10 mensen gingen in op de aangeboden hulp waarmee de oplossing voor hun problemen in zicht kwam.

Een eerste betalingsachterstand is vaak nog eenvoudig op te lossen. Wanneer langer wordt gewacht, is de kans groot, dat schulden verder oplopen. Door samen te werken met o.a. woningcorporaties, zorgverzekeraars, WML en energiemaatschappijen komen inwoners met mogelijke geldproblemen eerder in beeld bij de gemeente. We kunnen dan eerder hulp aanbieden en samen kijken naar een oplossing. Onze hulp is gratis en vrijblijvend.

Samen kijken naar mogelijkheden

Er wordt samen met u gekeken naar mogelijke oplossingen, welke betalingsachterstanden er zijn en welke mogelijkheden er zijn voor aflossing. Daarbij komen aan bod:

 • Contact met schuldeiser-(s) en waar het kan afspraken maken over terugbetaling;
 • Er wordt gekeken of er wel gebruik wordt gemaakt van alle voorzieningen, zoals de toeslagen van de belastingdienst of gemeentelijke regelingen;
 • Er wordt ook gekeken of er mogelijkheden zijn om meer inkomen te krijgen inclusief toeslagen;
 • Indien nodig, verwijzen medewerkers iemand door voor meer of specialistische hulp.

Hulp zoeken is niet eenvoudig

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze financiële problemen hebben. Maar wist u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in de schulden raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.
U staat er niet alleen voor: wij staan samen met onze samenwerkingspartners klaar om u hierbij te helpen: goed, snel en gratis!

Zet zelf de eerste stap

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U hoeft niet te wachten op ons signaal; we staan voor u klaar!

Ondernemers

De coronacrisis heeft grote weerslag op ondernemers. Het kan goed zijn dat u als ondernemer ook getroffen bent door de coronacrisis. Is dit voor u van toepassing? Ook dan kunt u contact opnemen met 'T Vraagpunt.

Grip op geld

Synthese en Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) organiseren regelmatig en op diverse plaatsen (online of fysiek) de workshop ‘Grip op Geld’. In de workshop van maximaal 2 uur informeren we u over deze onderwerpen maar gaan we ook aan de hand van casussen en/of uw eigen vragen aan de slag met de praktijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Synthese team Leudal of AMWML in Heythuysen.

Meer informatie