Wat is het?

Hebt u iets gevonden of bent u iets verloren in de gemeente? U kunt dan hiervan melding maken via een speciale website: www.verlorenofgevonden.nl

U moet wél aangifte doen bij de politie in situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak.

Vaak gevonden voorwerpen, zoals brillen, kleding, paraplu’s en sleutels zonder specifieke kenmerken worden meestal niet geregistreerd. Deze voorwerpen worden wel bewaard in het gemeentehuis.

Wat moet ik doen?

U hebt iets gevonden?

 • Registreer het voorwerp zo volledig mogelijk op www.verlorenofgevonden.nl.
 • Bewaar het voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.
 • Als de eigenaar van het voorwerp zich binnen 1 jaar meldt en u bewaart het voorwerp thuis, dan neemt de gemeente contact met u op.
 • Meldt de eigenaar van het voorwerp zich niet binnen 1 jaar en u bewaart het voorwerp thuis, dan wordt het voorwerp uw eigendom.
 • Wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het voorwerp inleveren bij de gemeente. LET OP: als het voorwerp een waarde heeft van niet meer dan € 450, - dan vervalt het eigendom van het voorwerp na 1 jaar aan de gemeente. Als het voorwerp echter een waarde heeft van € 450, - of meer, dan wordt u na 1 jaar eigenaar mits u het voorwerp in de 13e maand ophaalt bij de gemeente.

U bent iets verloren?

 • Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand uw eigendom heeft gevonden. Staat uw eigendom niet als gevonden geregistreerd, dan kunt u via www.verlorenofgevonden.nl melding maken van uw verloren voorwerp.
 • Als u uw verloren voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl, neem dan contact op met de gemeente via de contactgegevens vermeld bij het voorwerp.
 • Bent u een bril, kledingstuk, paraplu of sleutel zonder specifieke kenmerken verloren (dus niet te vinden op www.verlorenofgevonden.nl), neem dan contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak om te zien of uw voorwerp bij de gemeente ingeleverd is.
 • Zorg altijd dat u aannemelijk kunt maken dat u de eigenaar bent. Dit kunt u doen met bijvoorbeeld de specifieke kenmerken van het voorwerp, plaats en tijdstip van het verlies, een document of voorwerp dat bij uw verloren voorwerp past, zoal het (reserve)-sleuteltje of een aankoopbewijs.
 • U moet altijd een geldig identiteitsbewijs tonen bij het ophalen van uw voorwerp. Dit ophalen kan in overleg bij de vinder zijn of op het gemeentehuis.

Extra informatie

Bijzonderheden

 • Paspoort/identiteitskaart/rijbewijs aanvragen na vermissing: Maak hiervoor een afspraak. U hoeft voor het aanvragen van een nieuw document geen aangifte bij de politie te doen. U vult aan de balie een verklaring van vermissing in en u kunt meteen een nieuw paspoort/identiteitskaart/rijbewijs aanvragen.
 • Losse pasjes: breng deze naar de betreffende instantie. Vaak staat het adres op het pasje.
 • Wapens of explosieven: neem direct contact op met de politie.
 • Gevonden of verloren voorwerpen in het openbaar vervoer: neem contact op met de vervoerder.
 • Gevonden of verloren voorwerpen in openbare gelegenheden: neem contact op met de beheerder.
 • Bestolen? Doe aangifte bij de politie of op het politiebureau of online www.politie.nl/aangifte

Hebt u nog vragen of hebt u hulp nodig bij het registreren van een voorwerp dan kunt u contact opnemen met ons Burgerbedrijvenplein via verlorenofgevonden@leudal.nl of tel: (0475) 85 90 00.