Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Net als de Wob, geeft de Woo u recht op toegang tot publieke informatie. De Woo is van toepassing op alle informatie neergelegd in documenten die berusten bij de gemeente.

Het doel van de Wet open overheid

De Woo heeft tot doel dat bestuursorganen meer informatie uit eigen beweging openbaar en toegankelijk maken. Veel openbare informatie van de gemeente Leudal vindt u op open.overheid.nl.

Digitaal opzoeken en aanvragen

Toch kan het voorkomen dat u de informatie die u zoekt, niet vindt op open.overheid.nl. Dan doet u net als bij de Wob, een verzoek om informatie openbaar te maken. In de Woo is bepaald dat u dit verzoek digitaal kunt indienen. Dit doet u middels onderstaand digitaal formulier.

Over het algemeen wordt de opgevraagde informatie aan u verstrekt. Alleen als er uitzonderingen van toepassing zijn gebeurd dit niet. Voor deze uitzonderingsgronden wordt verwezen naar artikel 5.1 en 5.2 Woo.

Let op: heeft u een algemene vraag of bent u op zoek naar andere informatie dan documenten, stel dan uw vraag via het algemene contactformulier.

>> Start hier uw verzoek Wet open overheid