Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

Om u in te schrijven, moet u binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen een afspraak maken bij de gemeente. U kunt een afspraak maken via het team Burgerzaken, afdeling Dienstverlening, tel: (0475) 85 90 00.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

 • schriftelijke toestemming van de eigenaar of (ver)huurder van de woning
 • het huurcontract als u woonruimte huurt

U komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

 • een bewijs van uitschrijving

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Aanvragen

Een hervestiging vanuit het buitenland dient u persoonlijk te regelen aan de balie in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak met een medewerker van het team burgerzaken via telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Heeft deze informatie u geholpen?