Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

Om u in te schrijven, moet u binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen een afspraak maken bij de gemeente. U kunt een afspraak maken via het team Burgerzaken, afdeling Dienstverlening, tel: (0475) 85 90 00.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

 • schriftelijke toestemming van de eigenaar of (ver)huurder van de woning
 • het huurcontract als u woonruimte huurt

U komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

 • een bewijs van uitschrijving

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Aanvragen

Een hervestiging vanuit het buitenland dient u persoonlijk te regelen aan de balie in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak met een medewerker van het team burgerzaken via telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Stappenplan terug naar Nederland verhuizen (remigreren)

Bent u verhuisd naar het buitenland en wilt u weer in Nederland komen wonen? Terugverhuizen kan veel tijd kosten. U moet immers veel zaken zelf regelen. Denk aan het invoeren van uw spullen, inschrijven bij de gemeente en het regelen van een zorgverzekering.

Maar daar blijft het niet bij. Want wat u nog meer moet en kunt regelen hangt ook af van uw persoonlijke situatie. Lees voor meer informatie het Stappenplan terug naar Nederland verhuizen (remigreren).

Heeft deze informatie u geholpen?