Wat is het?

Als u een in- of uitrit wilt aanleggen bij uw perceel of een bestaande inrit wilt veranderen die uitkomt op een gemeentelijke weg, dan moet u dit melden bij de gemeente. Wilt u een in- of uitrit aanleggen die uitkomt op een provinciale weg, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Als u niet weet op wat voor soort weg de inrit uitkomt, dan kunt u dit navragen bij het team Ruimtelijk Beheer, afdeling Ruimte, tel. (0475) 85 90 00.

Hoe werkt het?

U kunt een meldingsformulier invullen. De gemeente beoordeelt dan of u de in- of uitrit mag aanleggen.

De melding wordt niet geaccepteerd als de aanleg van de inrit:

  • het verkeer op de weg in gevaar brengt;
  • zonder noodzaak ten koste gaat van openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aantast, of
  • plaatsvindt op een perceel dat al door een andere inrit wordt ontsloten en de aanleg van deze 2e inrit ten koste gaan van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.

Bij niet accepteren een melding, krijgt u binnen maximaal 4 weken hiervan bericht. Als de melding wordt geaccepteerd, dan krijgt u binnen 8 weken een offerte van de gemeente. Als u akkoord gaat met de offerte, dan geeft u de gemeente opdracht de inrit volgens geldende eisen aan te leggen.

Wat heb ik nodig?

Een situatieschets waar u graag de in- of uitrit zou willen aanleggen. Dit mag ook een foto zijn waarop u de locatie heeft ingetekend.Als u de schets niet kunt inscannen, mag u ook een digitale foto maken.

Wat kost het?

De melding is gratis. De kosten voor de aanleg van de inrit naar de openbare weg zijn voor rekening van de melder. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van de situatie. Als er bijvoorbeeld een straatkolk of een lichtmast moet worden verwijderd, levert dit meerwerk en dus extra kosten op.

Hoe lang duurt het?

Als u akkoord gaat met de offerte die u van de gemeente krijgt, dan zal de gemeente er voor zorgen dat de inrit wordt aangelegd. Dit gebeurt normaal gesproken binnen 4 weken.

Direct regelen

Let op! Zorg dat u een digitale foto of situatieschets bij de hand heeft. Deze moet namelijk deel uitmaken van de melding.

Meld de aanleg van uitrit of inrit(externe link)