Wat is het?

Als u een inrit wilt aanleggen bij uw perceel of een bestaande inrit wilt veranderen die uitkomt op een gemeentelijke weg, dan moet u een melding doen bij de gemeente. Een in- of uitrit is hetzelfde.

Als u een inrit wilt aanleggen die uitkomt op een provinciale weg, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Als u niet weet op wat voor soort weg de inrit uitkomt, kunt u dat navragen bij ons Burgerbedrijvenplein, tel. (0475) 85 90 00.

Wat zijn de kosten?

Het doen van een melding is gratis. De kosten voor de aanleg van de inrit naar de openbare weg zijn voor rekening van de melder. De hoogte van de kosten kunnen variëren afhankelijk van de situatie. Als er bijvoorbeeld een straatkolk of een lichtmast moet worden verwijderd, levert dit meerwerk en dus extra kosten op.

Direct regelen

Let op! Zorg dat u een digitale foto of situatieschets bij de hand heeft. Deze moet u namelijk toevoegen!

Meld de aanleg van uitrit of inrit

Hoe werkt het?

Als u een inrit wilt aanleggen of veranderen die uitkomt op een gemeentelijke weg, moet u hiervan melding doen bij de gemeente. U kunt hiervoor een meldingsformulier invullen.

Als u een meldingsformulier heeft ingediend, beoordeelt de gemeente of de melding geaccepteerd wordt. De melding wordt niet geaccepteerd als de aanleg van de inrit:

  • het verkeer op de weg in gevaar brengt;
  • zonder noodzaak ten koste gaat van openbare parkeerplaats; 
  • het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aantast, of
  • plaatsvindt op een perceel dat al door een andere inrit wordt ontsloten en de aanleg van deze 2e inrit ten koste gaan van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.

Bij niet accepteren een melding, krijgt u binnen maximaal 4 weken hiervan bericht. Als de melding wordt geaccepteerd, dan krijgt u binnen 8 weken een offerte van de gemeente. Als u akkoord gaat met de offerte, dan geeft u de gemeente opdracht de inrit volgens geldende eisen aan te leggen.

Wat heb ik nodig?

Een situatieschets waar u graag een inrit zou willen. Dit mag ook een foto zijn waarop u de locatie van de inrit heeft ingetekend.
Als u de schets niet kunt inscannen, mag u er ook een digitale foto van maken.

Hoe lang duurt het?

Als u akkoord gaat met de offerte die u van de gemeente krijgt,  dan zal de gemeente er voor zorgen dat de inrit wordt aangelegd. Dit gebeurt normaal gesproken binnen 4 weken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Marij de Loo

Marij de Loo

Medewerker Burgerbedrijvenplein