Wat is het?

U kunt een IOAZ-uitkering aanvragen als u van plan bent om te stoppen met uw eigen bedrijf en uw inkomen beneden het sociaal minimum ligt. U dient de uitkering aan te vragen voordat u stopt met uw bedrijf.

U werkt als zelfstandige of u oefent een zelfstandig beroep uit in de vorm van:

 • een eenmanszaak,
 • een samenwerkingsverband, maatschap, VOF;
 • een BV.

De uitkering start pas als het bedrijf of zelfstandig beroep is gestopt. Uw totale inkomen (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) en dat van uw partner worden in mindering gebracht op de IOAZ-uitkering.

Als gedeeltelijk arbeidsongeschikte kunt u ook recht hebben op een IOAZ-uitkering.

Wat moet ik doen?

U komt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking als u:

 • 55 jaar of ouder bent en nog geen AOW krijgt
 • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland werkt, of de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland was
 • binnen 1,5 jaar gaat stoppen met uw onderneming
 • per jaar minstens 1.225 uur heeft gewerkt in uw eigen bedrijf (werkte u met uw partner samen in het bedrijf, dan moet u minimaal 875 uur hebben gewerkt en uw partner minimaal 525 uur)

Ook als gedeeltelijk arbeidsongeschikte heeft u mogelijk recht op een IOAZ-uitkering.

U hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt.

De winst uit uw bedrijf moet, samen met eventuele andere inkomsten, de laatste 3 jaar minder zijn geweest dan € 25.909,00 bruto gemiddeld per jaar.

De gemeente onderzoekt of u met uw bedrijf in de toekomst geen hoger inkomen dan € 26.760,00 bruto kunt verdienen. Bij dit inkomen tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.

Aanvragen

De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij de gemeente. Dit doet u vóórdat u stopt met uw bedrijf.

U kunt telefonisch contact opnemen met de klantregisseur Sociaal Domein van de gemeente via telefoonnummer: 0475 - 85 90 00

Aanpak

De gegevens die u moet laten zien, zijn onder andere:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een bewijs van uw woonsituatie: huurcontract of eigendomsbewijs; 
 • bankafschriften van de afgelopen periode; en 
 • de boekhouding van de laatste drie jaar.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht op uw aanvraag.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.