Wat is het?

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Wat moet ik doen?

U heeft recht op de IOAW als:

  • u voor 1 januari 1965 bent geboren.
  • u op of na uw 50e jaar werkloos bent geworden en uw WW-uitkering is afgelopen.
  • u op of na uw 50e jaar recht heeft gekregen op een WGA-uitkering, maar die uitkering heeft verloren, omdat u bij de herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering. Maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, want u heeft een partner die na 31 december 1971 is geboren en u heeft géén kind dat jonger is dan 12 jaar.
  • u bereid bent een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk. De gemeente kan hier om vragen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan door u telefonisch te melden bij de gemeente Leudal (telefoonnummer: 0475 - 85 90 00). De medewerker aan de telefoon zal u doorverbinden met een klantregisseur.

Deze zal u, na het inwinnen van informatie, inplannen voor een intake. De intake vind elke donderdag plaats in het gemeentehuis.

Tijdens de intake wordt samen met de klantregisseurs inkomen en re-integratie gekeken of u kunt werken en/of in aanmerking komt voor een uitkering. Het doel is om zo snel mogelijk werk te vinden, zodat een uitkering niet (meer) nodig is. Er wordt ook gekeken of u tijdelijk bijstand nodig heeft. Daarnaast start u meteen de maandag erna met werken met behoud van uitkering bij het Mensontwikkelbedrijf (MOB) en heeft u wekelijks een gesprek met uw klantregisseur om te kijken hoe het staat met het vinden van werk.