Subsidie afkoppelen hemelwater

Wat is het?

Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. U kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken. De gemeente Leudal wil dit graag stimuleren en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van de ‘Afkoppelsubsidie hemelwater’.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis onder de weg. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast.

Wat zijn de voordelen van afkoppelen?

  • We voorkomen wateroverlast op straat, in huis en in de tuin
  • Uw tuin verdroogt minder snel door het water te infiltreren op de plek waar het valt
  • U heeft de mogelijkheid tot waterbesparing (u vangt het water op en gebruikt dit om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien)

Bovendien helpt u mee aan een beter milieu:

De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Dit komt omdat er minder overstort is van gemengd water (schoon en vuil).

Dit heeft ook een positieve invloed op flora en fauna. Sommige planten- en dierensoorten zijn erg gevoelig voor de kwaliteit van de leefomgeving en het oppervlaktewater.

Hoe koppel ik af?

Sluit de regenpijp aan op een regenton of een regenzuil. Het overloopbuisje van de regenton laat u in de tuin uitlopen, natuurlijk niet op de riolering. Of gebruik het regenwater om een vijver mee te vullen. Als de vijver vol is loopt deze over naar de tuin.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het water rechtstreeks in de bodem te laten infiltreren. Dit kan op verschillende manieren:

  • ‘Gewoon’ op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.
  • Gebruik infiltratiekratten. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.
  • Gebruik een infiltratievijver. Dit is een gat in de grond zonder folie. Leg eventueel wat grind op de bodem. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.

Op de website www.waterklaar.nl kunt u meer informatie vinden over afkoppelen, wat de Limburgse waterpartners al doen om wateroverlast te voorkomen en waarom we afkoppelen.

Wat moet ik doen?

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient u minimaal 40 m2 dakoppervlak af te koppelen. Meer informatie hierover leest u in de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Leudal .

In overleg met de gemeente wordt na goedkeuring van de aanvraag met u een ‘Afkoppelovereenkomst’ opgesteld.