Wat is het?

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen om deze stap te zetten? Dan komt u misschien in aanmerking voor de starterslening. De gemeente Leudal biedt onder voorwaarden de starterslening aan om het starters makkelijker te maken op de woningmarkt. Met deze lening (van maximaal € 56.000,- ) kunt u misschien toch de woning kopen die u op het oog heeft.

Voor wie is de starterslening?

De starterslening is bedoeld voor iedereen die alleen of samen met zijn of haar partner voor het eerst een woning koopt. Daarnaast moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Op het moment van de aanvraag moet u in Nederland wonen en er verblijfsgerechtigd zijn.
 • Als u samen met uw partner de woning koopt, moet u beiden voldoen aan de gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen.
 • De starterslening wordt gebruikt voor het verwerven van een bestaande koop- of huurwoning in de gemeente Leudal niet duurder dan € 280.000,- inclusief verbeterkosten.
 • De starterslening wordt gebruikt voor het verwerven van een nieuw te bouwen koopwoning in de gemeente Leudal niet duurder dan € 280.000,- vrij op naam, inclusief meerwerk.
 • De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

De uitvoering van de starterslening is in handen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten(externe link) (SVn). SVn is de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling.

Bereken het zelf

Op de website van SVn kunt u berekenen voor welk bedrag aan starterslening u in aanmerking komt.

Bereken direct zelf(externe link)

Hoe werkt het?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopsom van de woning en de (eerste) hypotheek bij de bank. De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen, eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente Leudal.

De Starterslening bestaat uit twee delen:

 1. Een deel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 2. Een deel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Wat moet ik doen?

Hoe vraagt u de starterslening aan?

 • Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan via onderstaande link toestemming om de starterslening aan te vragen.
 • Op basis van de aanvraag, ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief voor het aanvragen van een starterslening bij SVn.
 • Met de toewijzingsbrief vraagt u online bij SVn de starterslening aan.
 • SVn voert een inkomenstoets uit en stelt op basis van de voorwaarden van de gemeente de hoogte van de lening vast.
 • U ontvangt dan een offerte van Svn. Hierin staan onder andere het bedrag, de looptijd, de maandtermijn vanaf het 4e jaar en het rentepercentage van uw starterslening.
 • Voor de rest van het bedrag vraagt u een hypotheek aan bij de bank. Dit bedrag bestaat maximaal uit de verwervingskosten van de woning minus het bedrag van de starterslening.
 • De bank brengt vervolgens een offerte aan u uit. Stuur binnen 4 weken een ondertekend exemplaar van deze offerte naar SVn.
 • Wanneer u de offerte hebt geaccepteerd en u aan de voorwaarden heeft voldaan, stuurt SVn de stukken naar de notaris. Daarover ontvangt u bericht, waarna u een afspraak kunt maken met de notaris voor het passeren van de akte van uw starterslening én de akte van uw eerste hypotheek. De leningen moeten tegelijkertijd passeren.