Subsidieregeling Sport en Gezondheid

Sportbeoefening in verenigingsverband draagt bij aan sociale samenhang en bevordert de sportieve ontwikkeling en de gezondheid van iedereen die eraan meedoet. 

De gemeente Leudal stimuleert het sportieve verenigingsleven en vooral de deelname van jeugd. 

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

De regeling is bedoeld voor sport- en EHBO verenigingen, gevestigd in de gemeente Leudal.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U dient een subsidie vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aan te vragen.

Welke bedragen worden beschikbaar gesteld?

Voor het deelonderwerp sportverenigingen geldt een subsidieplafond van € 147.030,- en voor het deelonderwerp EHBO verenigingen geldt een subsidieplafond van € 7.243,-.

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

Sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor jeugdleden. Voor bepaalde sporten wordt de subsidie aangevuld met een basisbedrag per vereniging. 

EHBO verenigingen kunnen een subsidie aanvragen als bijdrage in de huurkosten, alsook een bijdrage per lid.

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Meer informatie

Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met beleidsmedewerker William van der Kop. Hij is bereikbaar via w.vanderkop@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.