In 2020 is het sport- en beweegakkoord in de gemeente Leudal opgesteld en in werking getreden. In samenwerking met gemeente Leudal, Negen en vele sportieve partners zijn in het sport- en beweegakkoord ambities uitgewerkt om meer mensen in Leudal te laten sporten en bewegen.

De betrokken supporters willen een gezonde en actieve leefstijl stimuleren en iedereen laten meedoen, van jong tot oud. Zo krijgt iedereen de kans op een gezond en gelukkig leven. De ambities zijn vertaald naar concrete acties waar de supporters mee aan de slag gaan. De acties behoren tot drie thema’s binnen het sport- en beweegakkoord: Samen Meedoen, Gezond Actief en Vitaal Verenigen. 

Samen Meedoen

Sport en bewegen brengen mensen samen en laten iedereen meedoen. Het draagt bij aan vitale inwoners en heeft een positief effect op de leefbaarheid in de dorpen. Er moet extra aandacht zijn voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend mee (kunnen) doen, zoals senioren, mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt en gezinnen in armoede. Dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met voorzieningen dichtbij huis.

De vitaliteit en gezondheid van kwetsbare doelgroepen verbetert en dat vermindert zorgkosten. Bovendien stimuleert sporten ontmoeting waardoor de groeiende eenzaamheid tegengegaan kan worden. De volwassen zelfredzame doelgroep wordt vaak buiten beschouwing gelaten, maar ook hier willen we samen met bedrijven en ondernemers in investeren om iedereen bewust te maken van een gezonde leefstijl.

Gezond Actief

De basis voor een gezond en actief leven moet gelegd worden bij kinderen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Samen met lokale partners investeren in een gezonde omgeving van het kind waar de gezonde keuze vanzelfsprekend is; op school maar ook daarbuiten bij de sportvereniging of in de groene omgeving.

We willen een kansrijke start voor elk kind. Om de motoriek van kinderen te verbeteren en overgewicht tegen te gaan. Dat vermindert gezondheidsachterstanden van kinderen en stimuleert hen meer te bewegen en buiten te spelen.
 

Vitaal Verenigen

Sport en bewegen laat mensen plezier beleven. Dat kan buiten in de groenrijke omgeving van Leudal, maar ook bij de vele sportaanbieders.

Maar verenigingen staan onder druk. Mensen verenigen zich minder vanzelfsprekend. Verenigingen kennen veel uitdaging, die ook kansen bieden. Om beter in te spelen op de behoeften van de inwoners moeten sportverenigingen elkaar versterken en meer samenwerken. Samen verbinden we door sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.
 

Lees hier het volledige Sport- en Beweegakkoord Leudal.

Aanvragen uitvoeringsbudget 

Vanuit het sport- en beweegakkoord Leudal is er in 2022 € 40.000,- uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het sport- en beweegakkoord Leudal.

Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Dit is een groep van personen die binnen Leudal op sportief gebied actief is. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Download hier het aanvraagformulier uitvoeringsbudget Sport- en Beweegakkoord Leudal 

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld, wat nu?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar Ruben Vos via ruben@negen.nl.

Het kernteam controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden én daarmee in aanmerking komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een ruime meerderheid van het kernteam moet hier positief over besluiten. Bij twijfel kan het kernteam ook besluiten om de aanvraag terug te sturen naar de aanvrager, met het verzoek om het te verbeteren. Indien het kernteam een aanvraag afkeurt, is het voor de aanvrager niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.

Het kernteam beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen en streeft ernaar om deze binnen vier weken te behandelen en te beoordelen. De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met Ruben Vos door te mailen naar ruben@negen.nl of te bellen naar 06 - 53 22 77 35.