Met de verkeersveiligheidscampagne ‘Samen Goed op Weg’ willen we iedereen bewust maken van hun eigen gedrag in het verkeer. Wat kun je zelf doen om een bijdrage te leveren aan meer veiligheid in het verkeer? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers?

Samen goed op weg

Al jarenlang zet de gemeente zich in voor meer veiligheid op de weg. Dit door maatregelen te nemen, zoals snelheidsmeters, drempels, rotondes, weginrichting, etc. Echter is dit is niet genoeg. Uit onderzoek blijkt dat onvoorzichtig of onoplettend verkeersgedrag steeds vaker de oorzaak is van ongevallen of een verminderd gevoel van veiligheid. Te hard rijden, geen voorrang geven aan verkeer van rechts, telefoongebruik, onzichtbaarheid van fietsers en voetgangers zijn hier voorbeelden van. Door de campagne ‘Samen Goed op Weg’ maken we mensen bewust(er) van hun eigen gedrag in het verkeer en zetten we ze aan het denken.  Dit met uiteindelijk maar één doel en dat is meer veiligheid in het verkeer en minder ongelukken met alle gevolgen van dien!

Bedenk maar eens, wat jezelf kunt doen om je eigen veiligheid te vergroten. Of dat van je kinderen, als ze met de fiets naar school gaan. Doet de verlichting het? Zijn ze goed genoeg zichtbaar als ze in het donker terug naar huis fietsen? Ongeacht wat je doel van deelname in het verkeer ook is. Hoe kun je
zelf je eigen veiligheid vergroten?

De gemeente ondersteunt al jaren landelijke campagnes, zoals de BOB-campagnes en ‘Wij gaan weer naar school’. Ook leveren we een actieve en financiële bijdrage aan verkeerseducatie op basisscholen en middelbare scholen. Daarnaast worden mensen gevraagd zelf initiatief te nemen en iets op te starten met de buurt/vereniging/school of andere club, rondom verkeersveiligheid.