Handboek ruimtelijke plannen Leudal

Burgemeester en wethouders van Leudal hebben in hun vergadering van 6 augustus 2019 het Handboek ruimtelijke plannen gemeente Leudal 2019 vastgesteld. Dit handboek vormt de basis voor alle toekomstige ruimtelijke plannen van/in Leudal. Het bevat de actuele planregels, die in specifieke plannen moeten worden overgenomen en geeft aan welke indieningsvereisten van toepassing zijn. Het treedt in werking op de dag na afkondiging ervan in het digitale ‘Gemeenteblad’ en is tevens hieronder te raadplegen.
 

Handboek ruimtelijke plannen 2019(externe link)

Jaarverslag ruimtelijke ordening 2021

Op 25 april 2022 is het jaarverslag ruimtelijke ordening 2021 vastgesteld door B&W. Het jaarverslag is hieronder in te zien.

Jaarverslag ruimtelijke ordening 2021

Website en overzicht ruimtelijke plannen

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Website ruimtelijke plannen(externe link)

Behalve via bovenstaande website kunt u nog meer RO-informatie van Leudal vinden, raadplegen en downloaden via het Overzicht digitale ruimtelijke plannen gemeente Leudal.

Overzicht digitale ruimtelijke plannen gemeente Leudal