Op deze website maken we gebruik van cookies.

Meer weten?

Rekenkamer

Wat doet de rekenkamer?

De Rekenkamer Leudal onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt. Zo wil de Rekenkamer Leudal een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van het bestuur in Leudal en het versterken van de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad in het bijzonder. De basis voor de werkzaamheden van de Rekenkamer is vastgelegd in de Gemeentewet en in de Verordening Gemeentelijke Rekenkamer.

Contact met de rekenkamer

U kunt contact opnemen met de Rekenkamer van Leudal via de heer J.P.T. Lommen (ambtelijk secretaris rekenkamer Leudal), tel: (0475) 85 9022 of e-mail: j.lommen@leudal.nl

Leren en verbeteren

De Rekenkamer bereikt haar doel door het uitvoeren van onderzoeken en hierover te rapporteren. Het uitgangspunt hierbij is het leren en verbeteren. Met haar onderzoeken laat de Rekenkamer dus niet alleen zien wat er fout gaat, maar geeft zij ook aanbevelingen hoe het beter kan. Zij richt zich met haar conclusies en aanbevelingen tot de gemeenteraad, die de aanbevelingen van de rapporten kan overnemen en het college van burgemeester en wethouders de opdracht kan geven de aanbevelingen uit te werken.

De Rekenkamer is onafhankelijk 

Dat betekent dat zij zelf bepaalt welke onderzoeken zij gaat verrichten en hoe zij de onderzoeken gaat aanpakken. Zij krijgt hiervoor geen opdracht van de raad. De gemeenteraad kan de Rekenkamer wel verzoeken een onderzoek in te stellen, maar deze is niet verplicht het verzoek in te willigen. Als de Rekenkamer niet aan het verzoek voldoet, zal zij daarvoor de redenen aanvoeren.

De rekenkamer vergadert in beslotenheid. Agenda’s en verslagen zijn niet openbaar. Daarom kunt u deze hier niet vinden.

Onderzoeksplan

Vanaf 2014 werkt de Rekenkamer met een programmaplan voor onderzoeken voor 6 jaar. In 2019 zijn de leden van de Rekenkamer herbenoemd voor de jaren 2020-2026. Er is dan ook een nieuw programmaplan gemaakt voor de komende zes jaren. Dit programmaplan is te vinden op de pagina Publicaties Rekenkamer. Of download het bestand 'Plan van aanpak werkzaamheden Rekenkamer Leudal 2020 - 2026link naar pdf bestand' direct.
Ook de andere publicaties van de Rekenkamer, rapporten en rekenkamerbrieven, zijn op de betreffende pagina terug te vinden.