Rekenkamer

geld en rekenmachine onder de loep

Wat doet de rekenkamer?

De gemeenteraad van Leudal heeft gekozen voor een onafhankelijke rekenkamer. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid (efficiency), doeltreffendheid (effectiviteit) en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Op basis van de uitkomsten van een onderzoek geeft zij aanbevelingen en adviezen aan de gemeenteraad.

Contact met de rekenkamer

U kunt contact opnemen met de rekenkamer van Leudal via de heer J.P.T. Lommen (medewerker onderzoek secretaris rekenkamer Leudal), tel: (0475) 85 90 00 of e-mail: j.lommen@leudal.nl