Subsidieregeling Recreatie en Toerisme

De gemeente wil de kwaliteit van het recreatieve en toeristische aanbod vergroten en streeft een economische groei binnen deze sector na. Om dit te bereiken is een subsidieregeling opgesteld voor het ondersteunen van (innovatieve) initiatieven die expliciet bijdragen aan de ontwikkeling van bovenlokale recreatieve en toeristische doelen uit het gemeentelijke beleidsplan Recreatie en Toerisme “Uitnodigend Landschap”.

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

De regeling is bestemd voor organisaties met een KvK inschrijving.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Een aanvraag dient uiterlijk 12 weken voor de start van het project te worden ingediend. Subsidies kunnen worden aangevraagd in twee periodes: van januari tot en met juni en van juli tot en met december. 

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die aansluiten bij een van de volgende actielijnen uit het beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Leudal:

  • Midden door Limburg: routes, erfgoed en pleisterplaatsen;
  • Big Five, op safari door de Limburgse natuurparels;
  • Water, Fun en Winkelen;
  • Voedseltuin van Midden-Limburg;
  • Stimuleren toeristisch verblijf;
  • Marketing en gastheerschap voor Leudal; 

en een substantiële bijdrage leveren aan:

  • de kwaliteit, diversiteit, beleving en het onderscheidend vermogen van het toeristisch-recreatief profiel van de gemeente Leudal; of
  • het verdienmodel van meerdere R&T ondernemingen in de gemeente Leudal.

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Meer informatie

Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl

In 2020 heeft de gemeente Leudal een Recreatie en Toerismebeleidlink naar pdf bestand opgesteld en op 1 januari 2022 is de bijbehorende subsidieregeling in werking getreden. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Team Ontwikkeling via info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.