Leudal is een mooie en groene gemeente met een diversiteit aan ondernemers op het werkveld van de vrijetijd. Om krachten te bundelen, nieuwe producten te ontwikkelen, kennis uit te wisselen en met elkaar te netwerken is het Promotie Platform Leudal opgericht.

Samen met ondernemers, maar ook lokale inwoners, stichtingen en verenigingen werkt het Promotie Platform Leudal aan lokale productontwikkeling en acties. PPL wil een partner zijn die dicht bij haar achterban staat, actief en resultaatgericht opereert en samen met betrokkenen haalbare doelen nastreeft voor Leudal.       

Kortom; het doel van het Platform is om een actieve initiërende bijdrage (pro-actief) te leveren aan het creëren van een gastvrije gemeente waar men kan genieten van de natuur, het dorpse leven, lekker eten, goede fiets- en wandelroutes en kunst en cultuur; aantrekkelijk voor zowel jonge gezinnen, senioren als ook groepen.

Het Promotie Platform Leudal heeft als taak en rol op zich genomen:

  1. aanjager en verbinder van nieuwe initiatieven
  2. ontwikkelaar van nieuwe content en producten
  3. adviseur en kennisdeler voor haar deelnemers, gemeente en anderen
  4. lokaal promotor.

Voor wat betreft de promotie en marketing van individuele ondernemers en het collectieve vrijetijdsaanbod in de gemeente Leudal, werkt de gemeente Leudal en het Promotie Platform Leudal samen met Limburg Marketing, de regionale promotie-organisatie voor Midden Limburg. Voor meer informatie, kijk op: https://limburg.marketing/nl/partners-limburg-marketing.

Wilt u ook deelnemen?

Bent u ondernemer op het werkveld vrijetijdseconomie in de gemeente Leudal, zijnde een aanbieder van verblijfsaccommodatie, hotel, B&B, groepsverblijf e.d. of heeft u een horecabedrijf of biedt u aanbod op het terrein van dagrecreatie, kunst en cultuur, dan bent u welkom bij het Promotie Platform.

U wordt dan lokaal gepromoot, u ontvangt (gratis) kennis, u kunt gratis deelnemen aan interessante bijeenkomsten en via een collectieve inkoop wordt u goed regionaal gepromoot.

Meer informatie

Pascal Schreurs, coördinator Promotie Platform Leudal, email: info@liefdevoorleudal.nl

>> Website Promotie Platform Leudal

Heeft u gevonden wat u zocht?