Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol (2023-2026)

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 30 mei 2023 het Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol heeft vastgesteld.

Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol is verplicht op grond van het bepaalde in artikel 43a van de Alcoholwet.

Bekijk hier het Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol.