Op 5 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de Pachtnota 2024 vastgesteld.