Hieronder is het organogram van gemeente Leudal te vinden.

Organogram van de gemeente Leudal. De uitgeschreven versie treft u onder de afbeelding.

Uitgeschreven organogram

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris, ook wel algemeen directeur. De afdeling Concernstaf ondersteunt de gemeentesecretaris/algemeen directeur en valt onder de rechtstreekse aansturing van de gemeentesecretaris.

De ambtelijke organisatie bestaat verder uit drie afdelingen die zijn onderverdeeld in meerdere teams. Deze indeling is als volgt:

Afdeling Ruimte

  • Team Ontwikkeling
  • Team Ruimtelijk Beheer
  • Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Afdeling Samenleving

  • Team Beleid
  • Team Uitvoering

Afdeling Dienstverlening

  • Team Advies
  • Team Ondersteuning
  • Team Services
  • Team Burgerzaken