Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Wat is het?

Als u een feest of evenement in uw horecabedrijf organiseert, kan het voorkomen dat u daarvoor de openingstijden voor een keer wilt aanpassen. U vraagt dan een vergunning aan bij de gemeente om langer open te mogen zijn.

Wat moet ik doen?

U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • uw naam en de naam van de leidinggevende;
  • naam en adres van uw horecabedrijf;
  • waarom u langer open wilt zijn;
  • op welke dag(en) u langer open wilt zijn;
  • tot hoe laat u open wilt zijn.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt in beginsel binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvragen

Dit product kunt u aanvragen door middel van bijgevoegd aanvraagformulier (Pdf). Na invulling en ondertekening kunt u het formulier deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis (Leudalplein 1) of toezenden per post.

Postadres:
Gemeente Leudal
t.a.v. het Burgerbedrijvenplein
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen