Het MensOntwikkelBedrijf heeft als doel om samen met de deelnemers te werken aan hun ontwikkeling om zo de kans te vergroten op een betaalde baan. Dat doen we samen met lokale ondernemers en organisaties. 

Samen stellen we een ontwikkeltraject op dat bestaat uit een aantal fases.

Ontwikkelfase 1 t/m 4

Het ontwikkeltraject van onze deelnemers is opgesplitst in 4 fases.

 1. Afgerond: Ontwikkelfase 1: Kennismaken

  Tijdens deze fase worden een aantal activiteiten georganiseerd om weer in het arbeidsritme te komen. De deelnemer gaat 'samen' aan het werk bij een interne ontwikkelplek. Er wordt eerst gewerkt aan de werkfitheid. 

 2. Afgerond: Ontwikkelfase 2: Wennen aan werk

  Vervolgens is praktijkervaring opdoen een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject. In deze fase gaat de deelnemer van een interne ontwikkelplek naar een externe plek. De jobcoaches van het MensOntwikkelBedrijf gaan samen met de deelnemer op zoek naar een werkervaringsplek. Dit kan bij een vrijwilligersorganisatie zijn, maar ook een proefplaatsing bij een reguliere werkgever. 

 3. Afgerond: Ontwikkelfase 3: Ontwikkelen op de werkplek

  Tijdens deze fase wordt de uiteindelijke richting bepaald. Er wordt gekeken naar een werkplek waar uitstroommogelijkheden zijn en die past bij de beroepswens van de deelnemer. Ook wordt aansluiting gezocht bij de opleiding, werkervaring en indien mogelijk de wensen van de deelnemer.

  In deze fase zoeken wij bedrijven in Leudal die plaats hebben voor onze deelnemers. Mochten er opleidingen nodig zijn om het doel van een betaalde baan te bereiken, dan worden die gevolgd. Het werktempo in het bedrijfsleven ten opzichte van een werkervaringsplek ligt vaak hoger. Daarom is een werkervaringstraject een mooie voorbereiding op het uiteindelijke doel; uitstroom naar een betaalde baan.

 4. Afgerond: Ontwikkelfase 4: Arbeidsfit en solliciteren

  In deze fase moeten de aangeleerde vaardigheden van de deelnemers leiden naar een betaalde baan. Samen met de deelnemer wordt bekeken welke ondersteuning hij/zij nodig heeft bij het solliciteren. Er worden workshops georganiseerd waarin kandidaten leren een goed cv te maken, een vacature te 'lezen' en een sollicitatiegesprek te voeren. 

  Samen met de deelnemers kijken we hoe we hun netwerk kunnen uitbreiden. Wij 'koppelen' actief lokale werkgevers met de deelnemers en werken we samen met het Werkgevers Service Punt (WSP) en uitzendbureaus om een betaalde baan te realiseren. Deelnemers worden tijdens en na eventuele plaatsing bij een werkgever begeleid door een jobcoach.

Maatwerk

Het hele traject is maatwerk, afgestemd op de werkervaring, capaciteiten en wensen van de deelnemer. Deelname aan een ontwikkeltraject is niet vrijblijvend, er wordt volledige medewerking verwacht van de deelnemer. Kortom: ‘Samen werken aan de toekomst’.