Wat is het?

U kunt via Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) een kopie krijgen van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Deze kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij het verkopen van uw woning.

Direct regelen

Regel al uw belastingzaken op www.bsgw.nl.

Wat moet ik doen?

U kunt al uw aanslaggegevens raadplegen op www.bsgw.nl. Hier kunt u tevens een kopie van het aanslagbiljet opvragen.

Hoelang duurt het?

U hebt de kopie binnen enkele werkdagen in huis.