Wat is een BIZ?

De Wet op de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) geeft ondernemers de mogelijkheid om in een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld een bedrijventerrein of binnenstad, gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun omgeving.  

BIZ Bedrijventerrein Ittervoort 2020-2024

Op 24 september jl. heeft de gemeenteraad van Leudal haar goedkeuring verleend aan de Verordening BedrijvenInvesteringsZone bedrijventerrein Ittervoort 2020-2024 en is de heffing (= de BIZ-bijdrage) vastgesteld. De heffing wordt opgelegd en geïnd in de vorm van een belasting. De opbrengst wordt volledig uitgekeerd aan de Stichting BIZ bedrijventerrein Ittervoort die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. 

Draagvlakmeting

De op 24 september jl. vastgestelde verordening treedt in werking zodra uit de definitieve draagvlakmeting (stemming) blijkt dat er voldoende belastingplichtige ondernemers instemmen met de invoering van de BIZ. Er is sprake van voldoende steun indien het minimale responspercentage 50% is. Daarbij dient minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen het voorstel te steunen en moeten deze voorstemmers meer dan 50% van de WOZ-waarde van alle stemmers vertegenwoordigen.
De stemming is geheim en de uitvoering gebeurt door ambassadeurs. Deze ambassadeurs hebben een verklaring afgelegd omtrent de uitvoering (o.a. geheimhouding). Er is een onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de procedure en het tellen van de stemmen. 

Stembiljetten

Alle eigenaren van één of meerdere objecten op het bedrijventerrein Ittervoort hebben recent een envelop ontvangen met het verzoek om hun stem uit te brengen voor een BIZ voor het bedrijventerrein in Ittervoort. 
Stembiljetten moeten uiterlijk maandag 10 februari 2020 10.00 uur a.s. door de gemeente ontvangen zijn. Op donderdag 13 februari 2020 zal het tellen van de stemmen plaatsvinden waarna de uitslag door B&W zal worden vastgesteld en vervolgens zal worden gepubliceerd.

Meer informatie?

Via onderstaande bestanden krijgt u meer informatie over de BIZ, o.a. draagvlakmeting, BIZ-activiteiten van de Stichting, Verordening BIZ en Uitvoeringsovereenkomst.
Mocht u vragen hebben over de BIZ en de draagvlakmeting, neem dan gerust contact op met Bas Schinck, beleidsmedewerker economische zaken per e-mail of telefoon (b.schinck@leudal.nl of 0475-859000).