Natuurgebied in gaan

Wat is het?

U mag niet zomaar een natuurgebied in gaan met een auto, motor, bromfiets, fiets of paard. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig van de gemeente.

U hoeft geen ontheffing aan te vragen als u:

  • op openbare wegen in het natuurgebied wilt rijden
  • woont in het gebied
  • zorgt voor beheer en onderhoud van het gebied

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing krijgt. De gemeente wil zo voorkomen dat er schade aan het milieu of de natuur ontstaat. Ook voorkomt de gemeente zo dat er overlast ontstaat voor andere bezoekers, zoals wandelaars.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • waarom u het natuurgebied in wilt gaan met uw voertuig of paard;
  • welk natuurgebied u in wilt gaan;
  • de datum en het tijdstip waarop u het gebied in wilt gaan;
  • in welke periode u de vergunning wilt gaan gebruiken;
  • met welk voertuig u het natuurgebied in wilt gaan (inclusief kenteken).

U neemt hiervoor telefonisch contact op met de gemeente met het team Ruimtelijk Beheer (via 0475 85 90 00) of u stuurt een mailtje naar info@leudal.nl en geeft daarin de gevraagde informatie.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

U ontvangt in beginsel binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.