Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en Jeugdwet zijn aanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Wat is een calamiteit of geweldsincident?

Een calamiteit is een niet bedoelde of onverwachte gebeurtenis, die te maken heeft met de kwaliteit van zorg en tot ernstige schade voor of de dood van een cliënt of ouder heeft geleid. Bij een geweldsincident gaat het om lichamelijk en geestelijk geweld of ongewenste aanrakingen bij een cliënt, door een medewerker, vrijwilliger of een andere cliënt. 

Voorbeelden van calamiteiten en geweldsincidenten zijn:

  • Tijdens het leveren van huishoudelijke hulp glijdt een cliënt uit over een natte vloer en loopt een ernstige hoofdwond op.
  • Een cliënt neemt een overdosis drugs met een ziekenhuisopname tot gevolg. 
  • Een cliënt wordt onzedelijk betast door de hulpverlener.
  • Een cliënt wordt gepest door andere cliënten waardoor hij angstig wordt en zich emotioneel niet veilig voelt.
  • Een cliënt wordt vermist en raakt betrokken bij een (verkeers)ongeluk.
  • Zelfmoord(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht.

Melden

Wmo

Meld uw calamiteiten en geweldsincidenten binnen de Wmo via het meldformulier.

>> direct een melding doen    

Bij voorkeur direct of de eerstvolgende werkdag. Daar kunt u ook de volledige meldingsprocedure calamiteiten of geweldsincidenten lezen. De toezichthouder Wmo van Midden-Limburg beoordeelt of er nader onderzoek nodig is naar aanleiding van een melding van een calamiteit of geweldsincident. 

Jeugdwet

Een calamiteit en geweldsincident binnen de Jeugdwet meldt u bij zowel de gemeente (via bovengenoemd meldformulier) als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op de website van het Sociaal Domein leest u alle informatie hierover. 

Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang

Wilt u een calamiteit of geweldsincident doorgeven met betrekking tot beschermd wonen of maatschappelijke opvang? Doe dit dan bij de toezichthouders van Noord-Limburg.

>> direct een melding doen

Vragen?

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met de toezichthouder via toezicht@sociaaldomeinmlw.nl.