Iedereen die zich ernstige zorgen maakt over iemand die door een psychiatrische aandoening een gevaar is voor zichzelf of voor andere kan dat melden bij de gemeente. De melding dient gedaan te worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont. Het is een melding in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Na uw melding onderzoekt de gemeente of er mogelijk verplichte zorg nodig is. Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk  is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Bij een melding gaan we altijd in gesprek met de melder en we proberen altijd met de betrokken persoon zelf te spreken. In een verkennend onderzoek kijken we naar een aantal zaken:

  • Lijkt er inderdaad sprake te zijn van een psychische stoornis?
  • Hoe ernstig is de situatie, hoe schatten we de kans dat de betrokkene een gevaar is voor zichzelf of anderen?
  • Zijn er nog mogelijkheden voor vrijwillige zorg of hulp?

Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte zorg in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de Officier van Justitie om een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. Het Openbaar Ministerie vraagt een onafhankelijk psychiater om verder onderzoek te doen en om een medische beoordeling te doen dat echt sprake is van psychische problemen. De rechter beslist uiteindelijk mede op basis van de medische beoordeling of verplichte zorg wordt ingezet.

Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Acute crisis?

Is er sprake van een acute crisis? Bel de huisarts of diens vervanger. De huisarts kan doorverwijzen naar de crisisdienst.
Is er sprake van acuut gevaar of acute nood? Bel dan 112