Gemeente Leudal probeert steeds meer natuurvriendelijk bermbeheer toe te passen. We werken hierbij samen met IVN Roermond / Studiegroep Leudal.

Natuurvriendelijk bermbeheer is steeds belangrijker voor biodiversiteit, insecten, zoogdieren en vogels.

Natuurlijk bermbeheer voor de aanwezige flora en fauna:

 • bloemen mogen bloeien en zaad zetten;
 • bijen vinden er nectar en stuifmeel;
 • dieren (o.a. hazelwormen en levendbarende hagedissen) vinden beschutting in de bermen en vinden er voedsel (insecten, bodemdieren);
 • er blijft voedsel staan voor rupsen van (grasland)vlinders;
 • vogels vinden er voedsel;
 • egels vinden ook genoeg voedsel in de bermen;
 • er is nestelruimte voor o.a. wilde bijen.

Wat is het bermbeheer in mei / juni 2023 

Als wegbeheerder zijn we aansprakelijk voor de veiligheid (verkeersveiligheid). Dat is een belangrijke reden dat we de bermen moeten maaien. Daarnaast worden bermen ook gemaaid om de biodiversiteit en soortenrijkdom te bevorderen.

Toch maaien we elk jaar minder. Hieronder kunt u het bermbeleid lezen en ook wat we al hebben aangepast ten opzichte van voorgaande jaren

 • 722 bermen in het buitengebied en bossen maaien we in de eerste maaironde helemaal niet meer. Dit zijn zogenaamde ecologische bermen met een totaaloppervlak van 2.691 are;
 • De bermen worden tot 1 meter breed gemaaid (was 1,50m);
 • Tussenbermen worden helemaal gemaaid en verkeersuitzichten 25 meter geheel;
 • Er wordt niet meer geklepeld. Dit deden we voorgaande jaren wel. Als er wordt gemaaid dan wordt het maaisel afgevoerd. Hiermee verschraal je de bermen en dat is een goede basis voor kruidenrijke bermen met veel bloemsoorten;
 • De maaihoogte wordt wat hoger ingesteld (15 cm);
 • Het maaien rondom obstakels wordt beperkt tot reflectorpaaltjes en obstakels in de eerste meter. Rondom bomen wordt niet meer gemaaid. Hiermee bevorder je een rijker insectenleven waar ook de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups van profiteren.

Samenwerking met IVN Roermond / Studiegroep Leudal

De initiatiefgroep ‘Natuurvriendelijk bermbeheer’ van IVN Roermond en Studiegroep Leudal heeft een rapport ‘knelpunten t.a.v. bermbeheer’ opgesteld. Zij verkennen alle bermen rondom diverse natuurgebieden in Leudal en onderzoeken dit op aanwezige flora en fauna. Daarna bekijkt de gemeente welke bermen uit het rapport kunnen worden aangemerkt als “ecologische berm” die dan niet of alleen in het najaar worden gemaaid. Groenbeheer van de gemeente en de initiatiefgroep houden 2x per jaar een bijeenkomst waarbij het natuurlijk bermbeheer intensief wordt besproken. Ook worden ter plekke resultaten bekeken van het “niet maaien” en deze resultaten zijn verbluffend (zie foto`s).

Burgers, bedrijven en agrariërs maaien bermen als gazon

We zien steeds vaker dat inwoners, bedrijven en agrariërs gemeentelijke bermen royaal en wekelijks maaien bij woonhuizen en bedrijven. Vaak wordt de berm ook aan de overzijde van de weg gemaaid.

Dit is desastreus voor de flora en fauna in de bermen. We doen daarom ook een oproep om de bermen te laten groeien in het belang van de biodiversiteit.

Op onderstaande foto is het verschil tussen maaien en niet maaien duidelijk te zien:

Resultaten

Door de afgelopen jaren in de eerste maaibeurt niet te maaien zijn al veel resultaten behaald in de bermen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

1. Kleine vuurvlinder kan eitjes afzetten en deze komen uit door niet maaien 2. Phegeavlinder zet eitjes af in Bochtige Smele 3. Bloemen komen tot ontwikkeling en kunnen zaden aanmaken en worden niet afgemaaid 4. De klokjesbijen rusten in de bloemen in de ongemaaide berm. Foto genomen in de bermen bij de Roggelseweg, nabij Buitencentrum De Spar. 5. De hazelworm komt met name voor in de bermen bij St. Ursulaweg. Door het maaibeleid zijn de bermen in het voorjaar veilig voor deze pootloze hagedis.