Wijziging kostendelersnorm vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 tellen personen tot 27 jaar niet meer mee als kostendeler in de bijstand.

Dit betekent dat personen met een bijstandsuitkering in één huis kunnen samenwonen met een huisgenoot die jonger is dan 27 jaar en een bijstandsuitkering heeft, zonder dat dit gevolgen heeft voor de eigen bijstandsuitkering.

De kostendelersnorm blijft wel gelden voor personen vanaf 21 jaar zelf. Die leeftijdsgrens wordt niet opgetrokken naar 27 jaar.

Wat verandert er?
De leeftijdsgrens waarop huisgenoten meetellen voor de hoogte van uw uitkering verandert. Die was 21 jaar en wordt vanaf 1 januari 2023 27 jaar.

Voor wie verandert de uitkering niet?
Voor mensen met huisgenoten van 27 jaar en ouder blijft de uitkering hetzelfde. 

Hoe weet u of er voor u iets verandert?
Dan krijgt u een brief van ons. In de brief leggen we uit wat er voor u verandert.

Wat is het?

Als u met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning woont, is de kostendelersnorm van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

Hoe werkt het?

De gemeente berekent aan de hand van een formule wat uw norm is. Hoe meer mensen bij u in de woning hun hoofdverblijf hebben, hoe lager de norm.

De volgende personen tellen niet mee voor het aantal mensen waarmee u uw woning deelt:

  • personen tot 21 jaar
  • mensen die bij u in de woning wonen en daar een commerciële huur voor betalen (bijvoorbeeld een huurder of kostganger)
  • studenten

In de volgende gevallen is de kostendelersnorm niet op u van toepassing:

  • u bent gehuwd
  • uw partner heeft ook recht op bijstand
  • u deelt uw woning alleen met uw echtgenoot

Wat moet ik doen?

Geef wijzigingen in uw woonsituatie tijdig aan ons door. De gemeente beoordeelt of de kostendelersnorm op u van toepassing is.

Extra informatie

In onderstaande video wordt de werking van de kostendelersnorm helder uitgelegd.

Heeft u na het zien van de video nog vragen, neem dan contact op met de gemeente via 0475 - 85 90 00.

>>Bekijk de video over de Kostendelersnorm(externe link)