Logo duurzaam Leudal

We zullen ons moeten gaan aanpassen aan een veranderend klimaat. In de toekomst zullen er steeds vaker hittegolven en periodes van lange droogte voorkomen, en tegelijkertijd heftigere regenbuien. We kunnen ons hierop instellen door nog eens goed te kijken naar hoe we onze gebouwde omgeving hebben ingericht.

Afkoppeling regenwater

Als gemeente koppelen we nu al bij nagenoeg alle werkzaamheden het regenwater af van het riool. Bewoners kunnen dat ook doen. Nieuwbouwwijken worden al aangelegd met een extra riool voor regenwater en wadi’s. Voor bestaande woningen heeft de gemeente Leudal een subsidie in het leven geroepen voor afkoppeling van het regenwater bij particulieren. Deze regeling moet mensen overhalen hun regenpijpen te laten uitlopen in de tuin in plaats van het riool. Dit zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien, die steeds meer gaan voorkomen in de toekomst, het riool meer capaciteit overheeft om het overtollige regenwater weg te werken. Ook helpt het ontkoppelen van regenwater bij het in standhouden van het grondwaterniveau, doordat regenwater niet direct wordt afgevoerd maar langzaam door de bodem wordt opgenomen. Dit is bovendien bevorderlijk voor het lokale (micro)ecosysteem.

Voor meer informatie over hoe je je tuin klimaatadaptief in kunt richten, kijk op www.waterklaar.nl(externe link).

Via deze link kunt U subsidie aanvragen voor afkoppeling van het hemelwater: https://www.leudal.nl/subsidie-afkoppelen-hemelwater/

Bomen Planten

De provincie Limburg is in 2019 met het plan gekomen om de komende 10 jaar een miljoen nieuwe bomen te planten. De voornaamste reden hiervoor is dat bomen CO2 opnemen, en op die manier meehelpen om de doelstellingen voor reductie van CO2 in de atmosfeer te bereiken. Maar bomen zijn niet alleen maar machines die CO2 omzetten in zuurstof, ze vormen de pijlers onder ons ecosysteem en in een veranderend klimaat wordt het nog belangrijker om dit in stand te houden. In de gebouwde omgeving bieden bomen bovendien beschutting tegen de zon, en dit is geen luxe in een toekomstbeeld met steeds meer hittegolven, waarbij hitte ook nog eens weerkaatst wordt door gebouwen en hittestress oplevert. Vooral in de steden, maar ook in dorpen kan dit leiden tot zeer onaangename situaties. Meer groen in de kernen is dus niet alleen leuk voor de natuur, maar ook broodnodig voor de mens.