Wat is het?

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Wat zijn de kosten?

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag (legeskosten)

  • Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang), of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen € 1080,-
  • Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen € 375,-
  • Het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen € 1080,-

Hoe werkt het?

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang
  • de groepen niet te groot zijn
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Voor ouders

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

Wat moet ik doen?

U moet het inspectierapport van de toezichthouder kinderopvang op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

Aanvragen

Nieuwe ondernemers in de kinderopvang moeten zich melden en laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook wijzigingen van bestaande locaties moeten gemeld worden. Houders van kindercentra kunnen een nieuw kindercentrum aanmelden via onderstaande link naar de aanmeldformulieren, wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het wijzigingsformulier.

Dit product kunt u aanvragen door middel van bijgevoegd aanvraagformulier (Pdf). Na invulling en ondertekening kunt u het formulier deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis (Leudalplein 1) of toezenden per post.

Postadres:

Gemeente Leudal
t.a.v. het Burgerbedrijvenplein
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Heeft deze informatie u geholpen?