In de periode van januari tot 15 maart vindt onderhoud plaats van veel gemeentelijke bomen. Het gaat om de kap van dode bomen en regulier onderhoud (snoei) aan bomen en bomenlanen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze medewerkers van de buitendienst en door meerdere aannemers.

Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden en via de links in dit artikel kunt u lezen waar onderhoud of kap van bomen plaatsvindt.

Kap dode bomen

De afgelopen vijf jaren is het tijdens het groeiseizoenen erg droog geweest.  Hierdoor hebben veel bomen het zwaar gehad en was er uitval, met name beuken- en berkenbomen. Er zijn enkele locaties in Leudal waar we in totaal 117 oude grote beuken moeten kappen. Deze beuken hebben dode of halfdode kronen en zijn aan het afsterven. Hierdoor kunnen grote takken naar beneden vallen en komt de veiligheid en verkeersveiligheid in het geding.

De 117 beuken zijn afgekeurd en worden gekapt en de stobben (laatste stuk van de stronk) worden gefreesd. In het overzicht “kap beuken en aanplant nieuwe bomen” kunt u lezen waar de bomen gekapt worden.

Daarnaast vindt u nog een lijst van dode bomen (algemeen) in Leudal die ook gekapt gaan worden.

Aanplant nieuwe bomen

Op onder andere de locaties waar de 117 beuken worden gekapt gaan we in het najaar van 2023 nieuwe bomen aanplanten. Dit worden 270 nieuwe bomen. In het overzicht kunt u lezen waar de bomen geplant gaan worden.

Onderhoud bomen (regulier onderhoud, snoei)

Tot half maart gaan we in de kernen en in het buitengebied bomen onderhouden (snoeien).

Buitendienst

Onze buitendienst onderhoudt, met de eigen hoogwerker, elk jaar de bomen binnen 3 kernen zodat alle bomen om de 5 jaar onderhouden worden. Tevens worden de bomen dan op vitaliteit gecheckt. Tot 15 maart onderhoudt de buitendienst  de bomen in de kernen Neer (al gereed), Baexem en Heibloem.

Aannemer

Een aannemer onderhoudt de bomen in het buitengebied en de bomen binnen de kernen die te groot zijn voor onze eigen hoogwerker. In het overzicht “snoei bomen 2022-2023” kan worden ingezien welke bomen tot half maart onderhouden gaan worden.

Tijdens de kap- en snoeiwerkzaamheden kan er tijdelijk enige overlast ontstaan op de werklocaties hiervoor vragen  we uw begrip. In enkele gevallen wordt de weg tijdelijk afgesloten en is er een omleiding. Er wordt hier gebruik gemaakt van verkeersregelaars.