Wat is het?

Wilt u kabels en leidingen ondergronds leggen in openbaar gebied, dan moet u dit melden bij de eigenaar van het openbaar gebied (gemeente, provincie, rijksoverheid of waterschap).

Houd bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling en leidingen (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit of gevaarlijke stoffen). Informatie hierover kunt u opvragen bij het Kadaster, via Klic-online.

Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Afhankelijk van het bestemmingsplan kan dat eveneens gelden voor ondergrondse kabels en leidingen.

Wat moet ik doen?

Wilt u kabels of leidingen plaatsen, dan heeft u dus meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

Voor ondergrondse leidingen geldt het volgende:

  • vraag instemming aan voor de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij de eigenaar van het openbaar gebied (gemeente, provincie of waterschap);
  • de gemeente coördineert de meldingen aan de hand van de door u gegeven informatie. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt

Heeft deze informatie u geholpen?