Wat is het?

Wilt u kabels en leidingen ondergronds leggen in openbaar gebied, dan moet u dit melden bij de eigenaar van het openbaar gebied (gemeente, provincie, rijksoverheid of waterschap).

Houd bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling en leidingen (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit of gevaarlijke stoffen). Informatie hierover kunt u opvragen bij het Kadaster, via Klic-online.

Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Afhankelijk van het bestemmingsplan kan dat eveneens gelden voor ondergrondse kabels en leidingen.

Wat moet ik doen?

U doet uw melding bij het Kadaster(externe link). Geef hierbij de volgende informatie:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het omgevingsplan aan te passen.
  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Als u kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket(externe link).

Extra informatie

Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC(externe link)). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.