Wat is het?

Een inrichting mag zes keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij afgeweken wordt van de geluidsnormen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene verordening. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden in een café
  • een personeelsfeest met een band of dj

Als u zo'n festiviteit wilt organiseren, meldt u dit bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • omschrijving van activiteiten
  • datum en tijdstip
  • wat voor geluid er gemaakt wordt (muziek, gejuich, megafoon etc.)
  • op welke tijd en plaats dit gebeurt

Doe uw melding uiterlijk 2 weken van tevoren via onderstaand digitaal meldingsformulier.

Andere vergunningen of ontheffingen

Vraag aan de gemeente of u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol.

Meldingsformulier incidentele festiviteit

Start hier uw melding