Incidentele festiviteit inrichting

Wat is het?

Een inrichting mag zes keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij afgeweken wordt van de geluidsnormen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene verordening. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden in een café
  • een personeelsfeest met een band of dj

Als u zo'n festiviteit wilt organiseren, meldt u dit bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • omschrijving van activiteiten
  • datum en tijdstip
  • wat voor geluid er gemaakt wordt (muziek, gejuich, megafoon etc.)
  • op welke tijd en plaats dit gebeurt

Doe uw melding uiterlijk 2 weken van tevoren via onderstaand digitaal meldingsformulier.

Andere vergunningen of ontheffingen

Vraag aan de gemeente of u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol.

Meldingsformulier incidentele festiviteit

Start hier uw melding