Wat is het?

Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of aanpassingen nodig hebben om te kunnen werken. Dit heet "beschut werk". De gemeente kan u helpen bij het vinden van beschut werk.

Hoe werkt het?

U komt voor beschut werk in aanmerking als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft. U heeft dan begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig.

Bij aanpassingen van de werkplek kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding;
  • werktempo of arbeidsduur.

Als u in aanmerking komt voor beschut werk, zorgt de gemeente ervoor dat u een dienstbetrekking krijgt waar u in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunt werken.
 

Wat moet ik doen?

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor beschut werk. Het UWV zal de gemeente hierover adviseren. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.
 

Hoe lang duurt het?

Het UWV geeft binnen 8 weken een advies aan de gemeente. U krijgt dan van de gemeente bericht wat de volgende stap is.

Heeft u gevonden wat u zocht?