De situatie in Oekraïne laat ons niet onberoerd en dit zien wij ook terug in de samenleving. Op deze pagina vindt u meer informatie over Oekraïne, vluchtelingen en de hulp die u kunt bieden. Veelgestelde vragen hierover vindt u hieronder. Deze worden indien nodig geactualiseerd.  

Regeling opvang ontheemden Oekraïne per 1 december 2022 en 1 februari 2023

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland gaan veranderen. Dat gebeurt in twee stappen: in december 2022 en in februari 2023. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). 

Wat verandert er onder andere vanaf 1 december 2022?

  • Voor vrijwilligerswerk in en om de gemeentelijke opvanglocatie krijgt u een vergoeding van 14 euro per week. Heeft u interesse in dit vrijwilligerswerk, dan kunt u dat aangeven bij uw gemeentelijke opvang. Dit heeft geen effect op de hoogte van uw leefgeld.
  • U heeft geen recht meer op opvang als u naar de gevangenis moet van de rechter, als uw aanvraag voor verblijf wordt afgewezen of als blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.
  • Als u langer dan 28 dagen niet aanwezig bent in de opvang, dan kan de gemeente uw opvang en leefgeld stopzetten. Bij terugkeer na deze 28 dagen heeft u nog recht op opvang, maar dit kan op een andere opvanglocatie zijn. 

Wat verandert er onder andere per 1 februari 2023

Per 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tot 1 februari 2023 is het leefgeld voor eten € 205,- per persoon. 
Vanaf 1 februari 2023 is het bedrag dat u krijgt afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon.

  • Bestaat uw gezin uit 1 of 2 personen? 
  • Dan ontvangt u per volwassene € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand.
  • Bestaat uw gezin uit 3 personen? 
  • Dan ontvangt u per volwassene € 171,99 en per minderjarige € 142,57 per maand.
  • Bestaat uw gezin uit 4 personen of meer? 
  • Dan ontvangt u per volwassene €150,45 en per minderjarige € 124,97 per maand.

Voor mensen die bij een gastgezin verblijven (particuliere opvang) wordt de extra toelage (de wooncomponent) op het leefgeld verlaagd. Op dit moment is de toelage € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige, maar vanaf 1 februari 2023 is dit bedrag € 93,- per maand voor zowel volwassenen, als voor minderjarigen.

Leefgeld als je gaat werken

Een andere verandering die per 1 februari 2023 ingaat, is de verandering in de regels voor werk en leefgeld. Op dit moment ontvangt u leefgeld totdat u gaat werken. De rest van het gezin blijft leefgeld ontvangen als u gaat werken. 
Per 1 februari 2023 wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, zoals een werkloosheidsuitkering.

Wilt u de veranderingen nog eens rustig nalezen?

Bekijk dan de factsheet van de Nederlandse overheid. De factsheet is te lezen in
het Nederlands, Engels en Oekraïens en bevat alle informatie over de aankomende veranderingen.

Factsheets nieuwe regels voor leefgeld en opvang

 

Ophalen bewijs van verblijf

Oekraïense vluchtelingen vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Volgens deze richtlijn moet Nederland een verblijfsbewijs afgeven aan Oekraïense ontheemden als bewijs van verblijf en het recht op voorzieningen. In Nederland wordt dit bewijs van verblijf afgegeven door de IND, in de vorm van een sticker in het paspoort of op een los papier.

Oekraïense vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming moeten voor 31 oktober bij de IND deze sticker halen voor verblijfsrecht. Zij mogen in Nederland wonen en werken met dit bewijs van verblijf. De sticker is 1 jaar geldig en alleen geldig in Nederland.

Voordat de sticker afgegeven kan worden, wordt een officiële asielaanvraag op grond van de Vreemdelingenwet ondertekend. Omdat Oekraïense ontheemden onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen zijn hun rechten anders dan bij een standaard asielaanvraag. Er is afgesproken dat de asielaanvraag niet in Ter Apel hoeft en dat ze ook niet onder de COA regeling vallen. Op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming komen de begunstigden van deze regeling ook niet in aanmerking voor COA opvang.

Schrijft iemand zich eind oktober of later in bij een gemeente? Ook na 31 oktober kunnen zij nog een bewijs van verblijf krijgen. Op dit moment is het nog niet mogelijk hiervoor een afspraak te maken.  

Op dit moment zijn er 3 IND afhaal-locaties geopend. Deze locaties bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam of Assen. Op de website van de IND kunt u een afspraak maken https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-van-verblijf

Leudal helpt elkaar!

Op de Facebookpagina Heel Leudal helpt vindt u vraag en aanbod vanuit inwoners van de gemeente Leudal terug.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen:

Verblijf en opvang Oekraïners?

In tegenstelling tot andere vluchtelingen mogen Oekraïense vluchtelingen zonder visum legaal in Nederland blijven. Daarom is het voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Toch hebben ze wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Om die reden is het organiseren van de opvang van Oekraïners op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen. De komende tijd maakt de overheid met de hulporganisaties afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie. Zo wordt de opvang op maat gemaakt voor Oekraïners die ervoor kiezen geen asiel aan te vragen.

Veiligheid

Ben jij veilig op de vlucht?

Wees veilig op de vlucht
Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn vrouwen, kinderen en mannen op de vlucht. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen.

Folder ‘Veilig op de vlucht’ 

Veilig op de vlucht

​​​​​​Are you safe on the run?

Be safe on the run
Because of the war in Ukraine, women, children and men are fleeing. They are vulnerable to becoming victims of human trafficking and exploitation. Many people offer help, but unfortunately not everyone can be trusted.

Flyer ‘Be safe on the run'

Safe on the run

​​​​​​​ДОТРИМУЙТЕСЬ БЕЗПЕКИ!

ДОТРИМУЙТЕСЬ БЕЗПЕКИ!
Війна в Україні змусила багатьох жінок, дітей і чоловіків залишити свою країну. Перебуваючи в такому вразливому стані, вони можуть стати жертвами торгівлі людьми й експлуатації. Багато людей пропонують свою допомогу, але, на жаль, не всім можна довіряти.

Flyer ‘ДОТРИМУЙТЕСЬ БЕЗПЕКИ!’

ДОТРИМУЙТЕСЬ БЕЗПЕКИ!

Hulp bieden

Ik wil als vrijwilliger aan de slag. Kan dat?

Om vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen en hulp te bieden zoeken we mensen die als vrijwilliger aan de slag willen.

Er zijn verschillende zaken waar een helpende hand voor nodig is. Denk aan o.a. het wegwijs maken in Leudal, ondersteunen bij de taal en het organiseren van activiteiten.

In samenwerking met de gemeente Leudal verzorgt KlikLeudal de begeleiding en matching van vrijwilligers.

Wilt u als vrijwilliger aan de slag? Meld u dan aan via de website van KlikLeudal (www.klikleudal.nl).  

Ik wil geld doneren. Waar kan ik dat doen?

Doe dat via Giro 555. Op https://giro555.nl/ staat meer informatie over hoe u dit kunt doen en wat er met uw donatie gebeurt.

Ik wil zelf huisvesting aanbieden aan vluchtelingen. Kan dat?

Als u zelf vluchtelingen onderdak wilt bieden, kunt u zich aanmelden als gastgezin via https://takecarebnb.org/

Deze organisatie bekijkt  of uw woon- en leefsituatie passend is voor de opvang van vluchtelingen. Hier vindt u er meer informatie over.

Als u zonder tussenkomst van deze organisatie mensen opvangt vindt er geen screening plaats.  Als u overweegt mensen op te vangen raden wij aan dit via deze organisatie te doen.  

Wilt u mensen uit Oekraïne laten inschrijven in de gemeente op uw adres, maakt u dan even telefonisch een afspraak via 0475 85 9000. Voorafgaand aan de afspraak vragen wij u om onderstaande formulieren in te vullen, dit zorgt voor een spoedig verloop van de afspraak.

Voor vragen over deze inschrijvingen kunt u contact opnemen met team Burgerzaken.

Ik wil hulpgoederen aanbieden. Aan welke spullen is behoefte?

De samenwerkende hulporganisaties zijn op dit moment het meest geholpen met een financiële bijdrage. Wilt u hulpgoederen aanbieden dan kunt u daarvoor terecht bij particuliere initiatieven die daarvoor zijn opgestart. Op vluchtelingenwerk Nederland vindt u daar meer informatie over.

Gemeente

Inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP)

Elke Oekraïnse vluchteling moet zich laten inschrijven in de basisregistratie personen. Hiervoor dient binnen 5 dagen na aankomst telefonisch een afspraak gemaakt te worden met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 0475 – 85 90 00.

Voorafgaand aan de afspraak vragen wij u om onderstaande formulieren in te vullen, dit zorgt voor een spoedig verloop van de afspraak.
Voor vragen over deze inschrijvingen kunt u contact opnemen met team Burgerzaken

Wat doet de gemeente op dit moment?

De belangrijkste taak van de gemeente Leudal met betrekking tot Oekraïense Vluchtelingen is op dit moment het in kaart brengen van geschikte opvanglocaties. Dit doen wij samen met de Veiligheidsregio Limburg Noord die dit voor de Rijksoverheid moet regelen. Als u als particulier huisvesting wilt aanbieden kunt u dat doen via https://takecarebnb.org/.

Daarnaast ontvangt de gemeente veel vragen van inwoners en ondernemers over het bieden van hulp. Wij proberen zo goed mogelijk voor u bij te houden welke actuele informatie beschikbaar is en waar u deze kunt vinden. Op de gemeentelijke website streven we ernaar alle relevante informatie en links naar andere websites aan te bieden.

Hoeveel vluchtelingen gaat / moet de gemeente Leudal opvangen?

Dat is op dit moment nog niet exact bekend voor de gemeente Leudal. De Veiligheidsregio Limburg Noord wordt vanuit de Rijksoverheid opgedragen om 2.000 opvangplekken te organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daar werkt de gemeente Leudal aan mee.

Waar bevinden zich opvanglocaties voor vluchtelingen in de gemeente Leudal?

In Ittervoort (Margarethastraat 6) is een opvanglocatie waar 11 mensen kunnen worden opgevangen, en in Haelen (Landgoed Leudal) is een opvanglocatie waar 80 mensen kunnen worden opgevangen. Naast deze locaties zoekt de gemeente Leudal actief verder naar locaties die mogelijk geschikt (te maken) zijn voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels verblijven er ook vluchtelingen bij Leudalse inwoners thuis.

Ik wil een suggestie voor een (grootschalige) opvanglocatie aan de gemeente doorgeven. Waar kan ik deze melden?

Suggesties voor opvanglocaties zijn zeer welkom! Stuur daarvoor een mail naar info@leudal.nl.

Waar vind ik initiatieven in de gemeente Leudal waar ik mijn goederen naartoe kan brengen?

Heel veel inwoners willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op de Facebookpagina ‘Heel Leudal helpt' kan iedereen een lokaal (inzamel)initiatief kenbaar maken of vragen stellen en antwoorden geven. De gemeente Leudal is trots op alle hulpinitiatieven die lokaal door inwoners en ondernemers zijn gestart en draagt ze allemaal een warm hart toe!

Meer initiatieven en informatie over hoe u kunt helpen staan op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl

Vertalers gezocht

Mensen die Oekraïens en/of Russisch en Nederlands spreken gezocht

De gemeente heeft het volgende dringende verzoek: om basishulp te kunnen bieden en uitleg te kunnen geven over praktische zaken, zoeken we mensen die vanuit het Nederlands naar het Oekraïens en/of het Russisch kunnen vertalen en andersom. Kunt u hulp bieden? Neem dan contact op met de gemeente door te mailen naar info@leudal.nl met vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Of bel naar 0475 - 85 9000.

Потрібні люди, які володіють українською та/або російською та голландською мовами

Нашій міській раді терміново необхідна ваша допомога: щоб надати базову допомогу біженцям та пояснити практичні питання, ми шукаємо людей, які можуть перекладати з голландської на українську та/або російську та навпаки. Чи можете ви надати допомогу? Будь ласка, зв’яжіться із муніципалітетом за допомогою електронної пошти info@leudal.nl і вкажіть своє ім’я та прізвище, адресу, місце проживання, номер вашого телефону та вашу електронну адресу. Або зателефонуйте за номером 0475 - 85 90 00.

Разыскиваем людей, владеющих украинским и/или русским и голландским языками

Нашему горсовету срочно требуется ваша помощь: для оказания базовой помощи беженцам и разъяснения практических вопросов, нам нужны люди, которые могут переводить с голландского на украинский и/или русский и наоборот. Можете ли вы оказать помощь? Пожалуйста, свяжитесь с муниципалитетом по электронной почте info@leudal.nl, указав своя имя и фамилию, адрес, место жительства, номер телефона и ваш электронный адрес. Или свяжитесь по номеру 0475 - 85 90 00.

Overige informatie

Wat doet het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) in relatie tot deze vluchtelingen?

De meeste Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen en mogen vrij in Europa reizen. De opvang wordt daarom niet geregeld door het COA, maar door de Veiligheidsregio's.

Waar kan ik terecht voor informatie als ondernemer die zaken in Oekraïne of Rusland?

Dan kunt u terecht bij de de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne terecht met vragen?

Voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft VluchtelingenWerk het platform refugeehelp.nl ingesteld. Op dit platform is meer informatie te vinden speciaal voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Wordt de medische zorg aan Oekraïense vluchtelingen vergoed?

Wanneer de Oekraïense vluchteling een Burgerservicenummer heeft:

Per 1-7-2022 wordt medische zorg aan ontheemden uit Oekraïne vergoed vanuit de regeling Medische Noodzakelijke Zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) (https://www.rmoekraine.nl/Verzekerden). Onthemden uit Oekraïne krijgen altijd medische noodzakelijke zorg uit het basispakket. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. overzicht van alle informatie over het basispakket Zvw vindt u op deze pagina: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/b/basispakket-zorgverzekeringswet-zvw

Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem.

Vluchtelingen uit Oekraïne die werken in Nederland hoeven vanaf 1 augustus 2022 tot 1 maart 2023 geen zorgverzekering meer af te sluiten. In deze periode wordt er niet gecontroleerd op de verzekeringsplicht. Zorgverzekeraars beëindigen per 1 augustus 2022 de al afgesloten zorgverzekeringen van de betreffende ontheemden. Alle ontheemden met een BSN vallen dan onder de RMO. Ontheemden ontvangen van hun zorgverzekering en brief met daarin een toelichting. Ook krijgen de ontheemden de optie om aan te geven dat zij hun zorgverzekering willen behouden.

Wanneer de Oekraïense vluchteling geen Burgerservicenummer heeft:

Medische noodzakelijke zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed. Dit gebeurt op basis van de landelijke subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Welke zorg precies vergoed wordt kan de zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts) u vertellen.  

Meer informatie hierover staat op: zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland

Heeft u als zorgverlener medische zorg verleend aan Oekraïense vluchtelingen zonder verblijfsvergunning, dan kunt u een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen van het CAK. Meer informatie staat op: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen

Vragen en antwoorden over veelvoorkomende zorgthema's - Information about medical care

Waar kan ik de informatie van de Rijksoverheid vinden?

Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne, en antwoorden op andere veel gestelde vragen en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Moeten Oekraïners zich melden/registreren bij de gemeente?

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen.

Is er een financiële tegemoetkoming als ik Oekraïners onderdak bied?

Nee, vooralsnog is er geen financiële tegemoetkoming geregeld.

Mogen de Oekraïners al werken zodra ze in Nederland zijn?

Vanaf 1 april 2022 mogen gevluchte Oekraïners in Nederland werken in loondienst. Om te kunnen werken hebben vluchtelingen uit Oekraïne een BSN nodig.  

De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig, wel is hij of zij verplicht een melding te maken  bij het UWV. Meer informatie is te vinden op:  https://www.uwv.nl/werkgevers/werkvergunning/wanneer-hoef-ik-geen-werkvergunning-aan-te-vragen/detail/vrijstelling-voor-vluchtelingen-uit-oekraine?friendlyurl=/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/vrijstelling-vluchtelingen-oekraine

Kunnen kinderen van Oekraïense vluchtelingen meteen naar school?

Ja, Oekraïense kinderen kunnen in Nederland naar school. Ouders of begeleiders moeten hun kinderen zelf aanmelden bij de school.

Voor basisonderwijs kunnen kinderen aangemeld worden bij Taalschool de Brink gelegen in Baexem. Voor meer informatie over de aanmelding zie: https://www.obs-debrink.nl/uw-kind-aanmelden/

Voor secundair onderwijs kunnen kinderen aangemeld worden bij Nt2 Mundium college gelegen in Roermond. Voor meer informatie over de aanmelding zie: https://www.nt2mundium.nl/over-ons/aanmelden/

RefugeeHelp website

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

>> Bekijk de website

Aanpassingen in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Toen de oorlog in Oekraïne begon, kwamen in korte tijd veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) die door gemeenten wordt uitgevoerd.

Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO)

Нові правила соціальної допомоги та розміщення: що це означає для вас?

Правила прийому та соціальної допомоги для українських біженців у Нідерландах зміняться. Це буде зроблено у два етапи: у грудні 2022 року та у лютому 2023 року. Правила описані в схемі прийому переміщених осіб з України (RooO).

Нові правила соціальної допомоги та розміщення (RooO)

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u een vraag en staat het antwoord niet op deze pagina bij de veelgestelde vragen? Maak dan gebruik van het online formulier om uw vraag te stellen aan de gemeente.

>> Stel hier uw vraag