Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een plotselinge stilstand in de bloedsomloop, ook wel hartstilstand genoemd. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis. Op zulke kritieke momenten is het goed als er hulp dichtbij is. Snelle alarmering en tijdige aanwezigheid van hulpverleners die kunnen reanimeren maken het verschil tussen leven en dood.

Uit onderzoek blijkt dat de kans om een hartstilstand te overleven afhankelijk is van de tijd die verstrijkt. Als direct 112 gebeld wordt, binnen drie minuten gestart wordt met reanimeren en binnen 6 minuten een stroomstoot gegeven wordt met een AED stijgt de overlevingskans naar ongeveer 40%.

Een Automatische Externe Defibrillator (kortweg AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand. Op een geautomatiseerde manier wordt dan een elektrische schok toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. De ambulances hebben allemaal een AED bij zich, maar kunnen in de praktijk, meestal door het drukke verkeer, niet sneller dan 8-10 minuten na de melding ter plaatse zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren.

Op het moment dat bij de Meldkamer Ambulance (MKA) via een 112 een melding binnenkomt van een (mogelijke) reanimatie, wordt niet alleen de ambulance op pad gestuurd. Ook inwoners (vrijwilligers) met een geldig reanimatie-certificaat kunnen gealarmeerd worden. Deze vrijwilligers en AED’s zijn aangesloten bij het HartslagNu alarmeringssysteem.  De alarmering gaat via een tekstbericht op de telefoon (SMS of via de ‘MijnHartslagNu’-app.

Netwerk in Leudal

In de gemeente Leudal is in de kernen een netwerk van vrijwilligers en AED’s actief. Deze vrijwilligers zijn aangemeld bij HartslagNu. Aanmelden gaat via www.HartslagNu.nl  De plaatselijke AED werkgroepen of EHBO verenigingen zetten zich actief in door bijvoorbeeld regelmatig cursussen reanimeren aan te bieden. Er zijn meer dan 850 vrijwilligers (burgerhulpverleners) actief en ongeveer 65 AED’s beschikbaar verdeeld over de diverse kernen (cijfers van 2022). Extra vrijwilligers en aangemelde AED’s zijn altijd welkom.

Vrijwilliger

Regelmatig zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over wat het betekent om vrijwilliger te zijn, hoe oproepen verlopen en wat er in de praktijk bij een reanimatie komt kijken. Meer informatie is te vinden op https://hartvoordebuurt.nl/hartvoorlimburg/

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden als burgerhulpverlener via de link: www.hartslagnu.nl  

Om mee te doen moet u:

  • een geldig reanimatie-certificaat (max. 1 jaar oud) bezitten en,
  • de voorlichtingsbijeenkomst burgerhulpverlening hebben gevolgd.

Aanmelden AED

AED’s kunnen aangemeld worden via de link www.hartslagnu.nl.

De tijden dat een AED beschikbaar is kan daarbij worden aangegeven. Ook houdbaarheidsgegevens van de batterijen en elektroden van de AED moeten hierbij worden vermeld.

Onderhoud AED na een inzet

Veel AED’s zijn opgenomen in het onderhoudscontract van de gemeente. Voor deze AED’s zorgt Ocean voor het gebruiksklaar maken van de AED na een inzet. 

Het is belangrijk dat de AED na een inzet weer wordt teruggeplaatst in de kast. En dat Ocean een bericht krijgt na gebruik van de AED, zodat onderhoud kan plaatsvinden. Dit kan via een mail naar Ocean (info@oceanbv.nu) en naar de gemeente (hartvoorleudal@leudal.nl) dat de AED is gebruikt met vermelding van de locatie/ adres. Ocean maakt de AED binnen enkele werkdagen weer gebruiksklaar of kan zorgen voor een leentoestel.

Reanimatiecursus

De plaatselijke EHBO verenigingen of AED-werkgroepen bieden regelmatig basis-en herhalingscursussen reanimatie /AED bediening aan. Deze cursussen zijn alleen gratis als u zich registreert als burgerhulpverlener via www.hartslagnu.nl. De gemeente vergoedt vervolgens de gemaakte kosten van de reanimatiecursus. Dit verloopt via de EHBO vereniging of AED werkgroep.

De vergoeding voor de gemaakte kosten geldt alleen voor reanimatiecursussen en niet voor de gehele EHBO cursus.

Een overzicht van de EHBO-verenigingen in Leudal, kunt u terugvinden op de website van de www.EHBO.nl. Contactgegevens van AED werkgroepen staan regelmatig vermeld op de website van de lokale dorpsraden. U kunt hier informeren naar cursussen. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de plaatselijke AED werkgroep of EHBO vereniging. U kunt ook contact opnemen met het beleidsteam samenleving via 0475 – 85 90 00 of hartvoorleudal@leudal.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?