Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een plotselinge stilstand in de bloedsomloop. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis. Op zulke kritieke momenten is het goed als er hulp dichtbij is. Snelle alarmering en tijdige aanwezigheid van hulpverleners die kunnen reanimeren maken het verschil tussen leven en dood.

Uit onderzoek blijkt dat de kans om een stilstand in de bloedsomloop te overleven afhankelijk is van de tijd die verstrijkt. Als direct 112 gebeld wordt, binnen drie minuten gestart wordt met reanimeren en binnen 6 minuten een stroomstoot gegeven wordt met een AED stijgt de overlevingskans naar ongeveer 40%.

Een automatische externe defibrillator (kortweg AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een stilstand in de bloedsomloop. Op een geautomatiseerde manier wordt dan een elektrische schok toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. De ambulances hebben allemaal een AED bij zich, maar kunnen in de praktijk, meestal door het drukke verkeer, niet sneller dan 8-10 minuten na de melding ter plaatse zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren.

Op het moment dat bij de Meldkamer (via 112) melding wordt gemaakt van een (mogelijke) reanimatie wordt niet alleen de ambulance op pad gestuurd. Ook inwoners (vrijwilligers) met een reanimatiediploma kunnen gealarmeerd worden. Deze vrijwilligers en AED’s zijn aangesloten bij het hartslag.nu. Alarmering gaat via SMS of via de app op de mobiele telefoon. 

Netwerk in Leudal

In de gemeente Leudal is in de kernen een  netwerk van vrijwilligers en AED’s actief. Deze vrijwilligers zijn aangemeld bij hartslagnu.nl. De plaatselijke AED werkgroepen of EHBO verenigingen zetten zich actief in door bijvoorbeeld regelmatig cursussen reanimeren aan te bieden. Er zijn meer dan 500 vrijwilligers actief en ongeveer 40 AED’s beschikbaar verdeeld over de diverse kernen. Extra vrijwilligers en aangemelde AED’s zijn altijd welkom.

Vrijwilliger

Regelmatig zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over wat het betekent  om vrijwilliger te zijn, hoe oproepen verlopen en wat er in de praktijk bij een reanimatie komt kijken. Meer informatie is te vinden op https://hartvoordebuurt.nl/hartvoorlimburg/.  

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden als hulpverlener via de link: hartslagnu.nl. Om mee te doen moet u:

  • een geldig reanimatie certificaat (max. 1 jaar oud) bezitten en
  • de voorlichtingsbijeenkomst burgerhulpverlening hebben gevolgd  

Aanmelden AED

AED’s kunnen aangemeld worden via de link hartslagnu.nl.

De tijd dat een AED beschikbaar is kan daarbij worden aangegeven. Ook onderhoudsgegevens van de batterijen en electroden van de AED moeten hierbij worden vermeld.

Reanimatiecursus

De plaatselijke EHBO verenigingen of AED werkgroepen bieden regelmatig basiscursussen (of herhalingslessen) reanimatie /AED bediening aan. Deze cursussen zijn gratis als u zich registreert als vrijwillige hulpverlener via hartslagnu.nl. De gemeente vergoedt vervolgens de gemaakte kosten van de reanimatiecursus. Dit verloopt via de EHBO vereniging of AED werkgroep.

Dit geldt alleen voor reanimatiecursussen en niet voor de gehele EHBO cursus.

Een overzicht van de EHBO-verenigingen in Leudal, kunt u terugvinden op de website van EHBO Limburg.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de plaatselijke AED werkgroep of EHBO vereniging. U kunt ook contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Samenleving via 0475 – 85 90 00 of hartvoorleudal@leudal.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?