De griffier ondersteunt de gemeenteraad, het presidium en de raadscommissies bij de uitoefening van hun taak. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en ondertekent mede de stukken die van de raad uitgaan (bijv. raadsbesluiten). De griffier is de schakel tussen gemeenteraad en gemeentesecretaris en houdt voeling met de fracties.

De taken van de griffier:

  • verstrekken van adviezen en het verlenen van ondersteuning;
  • managen van processen;
  • ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures;
  • verlenen van logistieke ondersteuning aan de gemeenteraad;
  • geven van leiding aan de raadsgriffie.

Personele bezetting griffie

Het algemene e-mailadres van de griffie is: raadsgriffie@leudal.nl.

Heeft deze pagina u geholpen?