Wat is het?

Gaat u niet trouwen, maar wilt u de relatie met uw partner wél officieel vastleggen? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. In Leudal regelt u dat eenvoudig online.

U reserveert de datum, tijd, locatie en de ambtenaar burgerlijke stand. Dit kunt u maximaal 1 jaar voor het geregistreerd partnerschap doen.

De reservering van uw voorgenomen geregistreerd partnerschap is pas definitief zodra u, na uw online melding, van ons een bevestiging per post heeft ontvangen.

Wilt u uw geregistreerd partnerschap sluiten op Kasteel Groot Buggenum, Boscafé De Busjop, Kasteel Aldenghoor of Landgoed Leudal, reserveer dan eerst de datum bij de locatie. Daarna kunt u de registratie online bij de gemeente melden.

Wat kost het?

Alle huwelijken/partnerschapsregistraties in de gemeente Leudal worden in principe in het gemeentehuis, Leudalplein 1 te Heythuysen voltrokken.

Huwelijk/partnerschapsregistratie en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 • maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 19.00 uur: € 395,10
 • zaterdag en zondag tussen 09.00 - 19.00 uur: € 632,65
 • deze kosten dient u tijdens de aanvraag te betalen via Ideal

Uittreksel burgerlijke stand: € 16,60

Verklaring huwelijksbevoegdheid: € 29,00

Trouwboekje/partnerschapboekje: € 47,35

Het optreden van een ambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis (Leudalplein 1) kost per getuige: € 39,50.

Het optreden als getuige op elke andere locatie kost per getuige € 79,00.

Het wijzigen of annuleren van een datum en/of tijdstip van een al vastgelegd huwelijk of geregistreerd partnerschap kost € 102,75.

Gratis partnerschapsregistratie

Kiest u voor een gratis partnerschapsregistratie:

 • Gratis geregistreerd partnerschap is alleen mogelijk op maandag- of woensdagochtend om 9.00 uur.
 • tenminste één persoon moet in de gemeente Leudal staan ingeschreven in de BRP;
 • de ceremonie duurt maximaal 15 minuten inclusief ontvangst en uitgeleide en vindt plaats in vergaderruimte de vier Uitersten in het gemeentehuis te Heythuysen of in een op dat moment beschikbare ruimte in het gemeentehuis.
 • naast het de beide partners mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn;
 • er is geen mogelijkheid voor muziek, toespraken of een persoonlijk woord door derden;
 • extra kosten worden in rekening gebracht (partnerschapsboekje, gemeentelijke getuigen ed.).
 • u kunt niet kiezen voor een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, degene die de voltrekking/ceremonie zal uitvoeren zal door de afdeling worden ingedeeld/toegewezen

Het wijzigen of annuleren van een datum van een al vastgelegd geregistreerd partnerschap of huwelijk kost € 102,75.

Eventuele extra kosten, externe locatie(s)

(Deze kosten komen bovenop bovengenoemde bedragen.)

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag: € 118,55

Het aanwijzen van een vrije trouwlocatie voor één dag: € 150,20

Voor het sluiten van een Partnerschapsregistratie op Kasteel Groot Buggenum, Boscafé De Busjop, Kasteel Aldenghoor of Landgoed Leudal: zie voor meer informatie:

Direct regelen

In de gemeente Leudal is het mogelijk om online de datum, locatie, tijdstip en de ambtenaar burgerlijke stand voor uw geregistreerd partnerschap te regelen. U hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. Een service om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. U kunt maximaal 1 jaar van tevoren een melding voorgenomen partnerschapsregistratie indienen.

Meld uw voorgenomen partnerschap

Wilt u liever uw huwelijksreservering persoonlijk regelen of heeft u speciale wensen? Neem dan contact op met het Burgerbedrijvenplein (BBP). Telefoon (0475) – 85 90 00.

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Wat moet ik doen?

U maakt online een melding van uw voorgenomen partnerschapsregistratie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan moet de melding van uw voorgenomen partnerregistratie in Den Haag worden gedaan.

U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de registratiedatum de melding doen. In de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Wilt u uw geregistreerd partnerschap sluiten op Kasteel Groot Buggenum, Boscafé De Busjop, Kasteel Aldenghoor of Landgoed Leudal, reserveer dan eerst de datum bij de locatie. Daarna kunt u de registratie online bij de gemeente melden.

Wat heb ik nodig?

In de melding verstrekt u de benodigde gegevens die de ambtenaar burgerlijke stand controleert in de Basisregistratie personen (BRP) en andere registers (b.v. Burgerlijke Stand). Bij de melding moeten kopieën van geldige identificatiebewijzen van de aanstaande partners en de getuigen worden bijgevoegd.

In bepaalde situaties kan de ambtenaar van de burgerlijke stand aanvullende documenten vragen. Het duurt dan langer voordat alle formaliteiten afgewikkeld zijn. Houdt u hiermee rekening, dat voorkomt teleurstelling.

Als één van de volgende situaties op u van toepassing is, kunt u beter van tevoren advies inwinnen.

 • u en/of uw partner zijn geen Nederlander;
 • u en/of uw partner zijn uitgeschreven geweest omdat u in het buitenland verbleef;
 • in geval van buitenlandse stukken (geboorteakte, echtscheidingsakte, verklaring van burgerlijke staat);
 • u en/of uw partner zijn bijvoorbeeld in het buitenland geboren of gescheiden.

U kunt hiervoor contact opnemen met het Burgerbedrijvenplein (BBP) van de gemeente Leudal, telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Is de melding akkoord dan kan de ceremonie minimaal 14 dagen later plaatsvinden.

Meer informatie

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit is plaats onafhankelijk. U kunt dus kiezen in welke gemeente u het geregistreerd partnerschap wilt omzetten in een huwelijk. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is formeel gezien een administratieve handeling die door beide partners aan de balie kan worden afgehandeld. Bij deze omzetting is er geen sprake van een hernieuwde ceremonie. U dient hiervoor een telefonische afspraak voor te maken.

Gehuwde paren van gelijk geslacht en geregistreerde partners moeten er rekening mee houden dat hun huwelijk/partnerschap en de gevolgen daarvan in het buitenland niet altijd worden geaccepteerd.

Trouwen op een eigen locatie in Leudal

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is binnen de hele gemeente Leudal mogelijk. Bruidsparen kunnen zelf een locatie aandragen. De gemeente beoordeelt deze locatie. De belangrijkste criteria hierbij zijn "openbare orde" en "passendheid".

Degenen die het verzoek voor een locatie doen, zijn zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld tijdig aanvragen, veiligheid, voorzieningen, inrichting van de locatie, risico's, aansprakelijkheid en afspraken met de Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs). De eigenaar/beheerder van de locatie geeft een schriftelijke akkoordverklaring voor het gebruik van de locatie.

Kiest u voor een eigen trouw locatie dan dient u bij de digitale huwelijksmelding het aanvraagformulier en akkoordverklaring van de eigenaar/beheerder te uploaden. De formulieren kunt u bij het tabje "Aanvragen" downloaden.

Eigen ambtenaar Burgerlijke stand

Iemand kan speciaal benoemd worden voor het sluiten van uw huwelijk of het registreren van uw partnerschap. Deze persoon moet dan wel een actueel benoemingsbesluit van een andere gemeente met bijbehorende beëdiging inleveren.

Kiest u voor een eigen ambtenaar burgerlijke stand, dan ontvangt u van ons de aanvraagformulieren binnen 5 werkdagen nadat wij uw melding voorgenomen huwelijk hebben ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Burgerzaken, afdeling Dienstverlening. Telefoon: (0475) - 85 90 00.

Naamgebruik

U staat met uw eigen achternaam ingeschreven bij de gemeente. Bent u getrouwd, gescheiden of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u ervoor kiezen de naam van uw partner te gebruiken. U wordt dan door de overheid aangeschreven met deze naam. U kunt kiezen voor:

 de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam

 • uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner
 • alleen de naam van uw partner
 • alleen uw eigen naam

U kunt dit na het huwelijk of geregistreerd partnerschap digitaal doorgeven in de gemeente waar u staat ingeschreven.

In uw reisdocument, rijbewijs of uittreksel wordt altijd uw eigen naam vermeld.