Een mantelzorger biedt langdurig en intensief zorg aan een partner, familielid, buur of vriend. Deze vorm van zorg komt steeds vaker voor, maar is daarmee niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat deze inwoners gezien, gehoord en gewaardeerd worden.

Extra aandacht

De gemeente besteedt daar ieder jaar tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november jl. extra aandacht aan. In opdracht van de gemeente organiseerde Synthese met vele vrijwilligers een lunchwandeling in het Leudal en een ontmoetingsavond in Roggel. Ook werden 415 mantelzorgcomplimenten en 648 mantelzorgattenties aangevraagd dit jaar en zullen voor het einde van dit jaar aan alle aanvragers uitgereikt worden.

Het verschil maken

‘Mantelzorgers zorgen onvoorwaardelijk voor een naaste. Zij maken het mogelijk dat iemand die langdurig ziek is of een beperking heeft zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. We vinden het belangrijk dat deze inzet erkent én gewaardeerd wordt, want mantelzorgers maken in het dagelijkse leven het verschil. Informele zorg wordt naast professionele zorg steeds belangrijker,’ zegt wethouder Huub van Helden. In Leudal zijn meer dan 10.000 mantelzorgers actief die zich structureel voor een ander inzetten.

In de gemeente Leudal worden activiteiten georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Leudal in samenwerking met inwoners, verenigingen, lokale sponsors en organisaties. Meer informatie op www.leudal.nl/mantelzorg