Subsidieregeling Gemeenschapshuizen

De subsidieregeling is bedoeld voor het dekken van kapitaallasten en kosten voor groot onderhoud van gemeenschapshuizen in de gemeente Leudal. Het betreffen gemeenschapshuizen die niet in eigendom zijn van de gemeente. 

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

Voor (niet commerciële) exploitanten van gemeenschapshuizen, niet in eigendom van de gemeente. Zij zijn in deze functie door het college erkend.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U dient minimaal 12 weken voor het uitvoeren van de te subsidiëren werkzaamheden een subsidie aan te vragen. 

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

U kunt een subsidie aanvragen voor de volgende kosten: 

  • Kapitaallasten en de kosten voor groot onderhoud van gemeenschapshuizen, niet in eigendom van de gemeente.
  • Kosten van een gymzaal die integraal onderdeel is van een gemeenschapshuis, al dan niet in gemeentelijk eigendom. 

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Meer informatie

Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Team Beleid Samenleving info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.