Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen(externe link), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn 3 soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Wat kost het?

Kosten

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de gemeente en hiervoor betaald u legeskosten. Deze kosten bedragen:

 • Voor een aanvraag met een medisch onderzoek: € 110,80
 • Voor een aanvraag zonder medisch onderzoek of een verlenging van een parkeerkaart: € 49,80

Deze kosten betaalt u nadat de beschikking is afgegeven. Ook wanneer u een afwijzing ontvangt, betaalt u deze kosten. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Medisch onderzoek

 • Bij een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Wanneer bij een aanvraag voor verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart de medische indicatie niet duidelijk blijkt uit het reeds aanwezige dossier.
 • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.
 • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

Wat heb ik nodig?

Aanvragen

Dit product kunt u aanvragen door middel van bijgevoegd aanvraagformulier (Pdf). Na invulling en ondertekening kunt u het formulier deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis (Leudalplein 1) of toezenden per post.

Postadres:

Gemeente Leudal
t.a.v. het team Uitvoering, afdeling Samenleving
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen