Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u in alle landen binnen de EU(externe link), inclusief Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen. U dient zich hierbij te houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn 3 soorten kaarten:

1. Bestuurderskaart

Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto of brommobiel, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder andere op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kenteken gebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. De kaart is persoonsgebonden.

2. Passagierskaart

Als u door uw handicap voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van een chauffeur, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder andere op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden

3. Instellingenkaart

De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de gehandicapte bewoners. Instellingen kunnen voor collectief vervoer van hun bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingen kaar is het niet meer noodzakelijk voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Wat zijn de kosten?

Kosten

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de gemeente en hiervoor betaald u legeskosten. Deze kosten bedragen: 

  • Voor een aanvraag met een medisch onderzoek: € 108,10
  • Voor een aanvraag zonder medisch onderzoek of een verlenging van een parkeerkaart: € 48,60

Deze kosten betaalt u nadat de beschikking is afgegeven. Ook wanneer u een afwijzing ontvangt, betaalt u deze kosten. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Medisch onderzoek

  • Bij een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart.
  • Wanneer bij een aanvraag voor verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart de medische indicatie niet duidelijk blijkt uit het reeds aanwezige dossier.
  • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

Wat heb ik nodig?

Aanvragen

Dit product kunt u aanvragen door middel van bijgevoegd aanvraagformulier (Pdf). Na invulling en ondertekening kunt u het formulier deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis (Leudalplein 1) of toezenden per post.

Postadres:

Gemeente Leudal
t.a.v. het team Uitvoering, afdeling Samenleving
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen
 

Heeft deze informatie u geholpen?