In de gedragscode zijn de waarden, normen en regels die gelden voor de gemeentelijke bestuurders vastgelegd.