Voor diverse vormen van zorg en ondersteuning betaalt u zelf een deel van de kosten, de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor).

Hoe hoog wordt de eigen bijdrage?

Voor de Wmo maatwerkvoorziening, verstrekt als ZIN (zorg in natura) of PGB wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze wordt onder andere gevraagd voor:

  • begeleiding,
  • hulp bij het huishouden,
  • scootmobiel,
  • traplift,
  • woningaanpassingen (ook voor personen -18 jaar).

De inning hiervan doet het CAK. De eigen bijdrage voor de functie beschermd wonen is wel nog inkomensafhankelijk. De hoogte wordt door het CAK bepaald. Het CAK berekent wat u precies moet gaan betalen.

Wilt u meer weten over de hoogte van de eigen bijdrage? Met het rekenprogramma op de website van het CAK kunt u alvast globaal uw eigen bijdrage berekenen.

U kunt het CAK ook bellen: 0800-1925.

Waarvoor geldt geen eigen bijdrage?

Voor sommige voorzieningen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, zoals voor een rolstoel. Voor meer informatie over de eigen bijdrage, ga naar de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Er blijft een vangnet

Mogelijk kunt u een vergoeding aanvragen voor de extra kosten. Deze vergoeding is onderdeel van de bijzondere bijstand. Om bijzondere bijstand te krijgen, moet iemand aan een aantal voorwaarden voldoen. Elke situatie wordt individueel bekeken door de gemeente. Een inwoner die verwacht in aanmerking te komen voor de bijzondere bijstand kan een aanvraag indienen bij de gemeente.

Heeft deze informatie u geholpen?