De gemeente Leudal heeft 16 kernen en maar één bestuurscentrum. Om te zorgen voor goed contact tussen gemeente en inwoners, zijn er dorpsraden of dorpsoverleggen in het leven geroepen. In totaal zijn er in de gemeente nu 15 dorpsraden/dorpsoverleggen. Belangrijkste taak van een dorpsraad is om richting gemeente aan te geven wat de inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp.

Omgekeerd kan de gemeente aan de dorpsraad advies vragen over belangrijke onderwerpen voor het dorp. Tegenwoordig richten dorpsraden zich steeds meer op het leggen van contacten tussen inwoners en het ondersteunen van initiatieven van inwoners. Daarom wordt er steeds vaker van 'dorpsoverleg' gesproken.

Gemeentelijke aanspreekpunt dorpsraden

Gemeente Leudal heeft ambtenaren die de dorpsraden ondersteunen bij hun contacten met de gemeente. Voor meer informatie over dorpsraden/dorpsoverleggen kunt u contact opnemen via tel: (0475) 85 90 00 of via e-mail platforms@leudal.nl.

Contactgegevens dorpsraden

Wilt u meer informatie over de dorpsraad in uw kern, kijk dan in het complete overzicht contactgegevens dorpsraden.